Voetbalplan FC Berghuizen

Voor een aantal jaren terug heeft een werkgroep een aanzet gemaakt voor een technisch beleidsplan. In basis zijn daarin een aantal zaken vastgelegd met name gericht op de jeugd. Het plan is echter nooit in de vereniging gedeeld.

Twee jaar geleden heeft een andere werkgroep onderzoek gedaan of het wenselijk was dat het damesvoetbal naar de zaterdag zou gaan, evenals de heren die enkele jaren daarvoor de keuze hebben gemaakt voor het zaterdagvoetbal. De uitkomsten van het onderzoek is bekend; op het moment dat de KNVB aangeeft dat men van de zondag naar de zaterdag kan overstappen met klasse behoud, zal het damesvoetbal zich volledig gaan richten op de zaterdag. Ook gaf de werkgroep een aantal aanbevelingen m.b.t. afspraken, verwachtingen binnen het meiden-en damesvoetbal.

Voor het bestuur en afd. voetbalzaken was dit aanleiding om nog eens kritisch te kijken naar het voetbaltechnisch beleid en daaraan gekoppelde zaken. Dit heeft geresulteerd tot het concept Voetbalplan FC Berghuizen. Op 15 april a.s. op de te houden visiebijeenkomst zal het technisch beleidsplan worden gepresenteerd en uiteindelijk definitief worden vastgesteld.

Om een gedragen beleidsplan binnen de vereniging te hebben zijn we benieuwd naar jullie mening en eventuele op- of aanmerkingen die het plan zouden kunnen versterken. We willen je uitnodigen om het bijgevoegde Voetbalplan FC Berghuizen kritisch te lezen en eventuele opmerkingen of suggesties te mailen naar voetbalzaken@fcberghuizen.nl

Mocht je liever mondeling over het Voetbalplan FC Berghuizen willen spreken dan kan dat op de volgende momenten; op donderdag 28 maart van 21.00 uur tot 22.00 uur, donderdag 4 april van 9.30 tot 20.30 uur of op zaterdag 6 april van 13.30 tot 14.30 uur in de bestuurskamer.

Laat je mening horen over dit belangrijke aspect van FC Berghuizen, waarmee we het gehele voetbalgebeuren (prestatief en recreatief) op een hoger niveau kunnen brengen. Samen zijn we de vereniging en samen kunnen we ervoor zorgen dat er een breed gedragen en goed onderbouwd “FC Berghuizen voetbalplan” komt. Laat je mening dus horen.

Namens het Bestuur en afd. voetbalzaken.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Hulsmeijers

Bekijk hier het concept voetbalplan: