Vrijwilligers

Goede en voldoende vrijwilligers is het cement van de vereniging. FC Berghuizen bestaat en “draait” dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.

Ouders, leden en wijkbewoners kunnen op velerlei terreinen actief zijn binnen onze vereniging: barmedewerker, trainer, leider, scheidsrechter, bestuurslid, medewerker bij evenementen of een taak op zich nemen op het gebied van media, sponsoring, administratie, onderhoud accommodatie enzovoorts.

Het is belangrijk alle vrijwilligers steeds zoveel mogelijk bij de verdere ontwikkeling van FC Berghuizen te betrekken, zodat we samen onze organisatie sterker kunnen maken waardoor we zaken beter kunnen realiseren. FC Berghuizen is immers “van iedereen voor iedereen”.

Een vraag die binnen de vereniging regelmatig wordt gesteld is: “Hoe krijgen en behouden we voldoende vrijwilligers?“ Daarvoor is een duidelijk vrijwilligersbeleid nodig dat o.a. aangeeft hoe mensen voor vrijwilligerswerk benaderd moeten worden, maar vooral hoe zij begeleid moeten worden om hun vrijwilligerswerk op een goede en prettige manier uit te kunnen oefenen. Aandacht en waardering dus.

Een eerste aanzet om te komen tot een goed vrijwilligersbeleid is inmiddels gezet, maar om dit alles handen en voeten te geven zal nog veel geïnvesteerd moeten worden.

Ondertussen “draait” onze vereniging door en zijn nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Graag gaan we met iedereen in gesprek die een steentje bij wil dragen aan de organisatie en verdere ontwikkeling van onze club.

Vrijwilligers van waardering

Bekijk hier onze vrijwilligers van waardering