Organisatie

Onze organisatie

FC Berghuizen kent een heldere organisatie structuur die bestaat uit een hoofdbestuur, jeugdbestuur en 8 afdelingen. Deze 8 afdelingen ontzorgen het hoofd- en jeugdbestuur door middel van uitvoerende taken.