Ledenadministratie

Ledenadministratie

FC Berghuizen telt op dit moment 646 leden, onder wie 4 ereleden, 10 leden van verdienste en 30 leden van waardering. Het zal duidelijk zijn dat het totale ledenaantal niet precies is aan te geven, aangezien er in het ledenbestand regelmatig mutaties plaatsvinden.

Contributie 2021

Hieronder vind je de contributie vastgelegd per 01-04-2022.

LedenBedrag per jaar
Senioren spelend veld€325,-
7 tegen 7€210,-
Senioren niet spelend€105,-
Junioren (12 t/m 18 jaar)€217,50
Pupillen (t/m 11 jaar)€210,50,-
Contributie-periode

De contributie loopt niet parallel met een seizoen, deze is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks wordt de contributie per 1 januari geïndexeerd.


Betaling contributie

De contributie wordt per kwartaal via een afgegeven machtiging, bij vooruitbetaling, automatisch afgeschreven. Na aanmelding als lid wordt er de eerste keer, naast de contributie, € 10,- extra inschrijfgeld afgeschreven.


Aan- en afmeldingen

Aan- en afmeldingen en wijzigingen met betrekking tot adres-en/of bank/gironummer kunnen alleen schriftelijk via de ledenadministratie worden doorgegeven.

Ereleden

Bekijk hier onze ereleden

Leden van verdienste

Bekijk hier onze Leden van verdienste

Leden van waardering

Bekijk hier onze leden van waardering