Over FC Berghuizen

FC Berghuizen

De voetbalclub is opgericht in 1947 en vervult sindsdien een belangrijke rol in de wijk Berghuizen. Op dit moment telt FC Berghuizen meer dan 600 leden. De club beschikt over een prachtige sportaccommodatie aan de rand van Oldenzaal.

FC Berghuizen bestaat uit een senioren- en juniorenafdeling. De afdelingen zaal- en vrouwenvoetbal vallen ook onder de seniorenafdeling. Het eerste herenteam komt uit in de vijfde klasse en het eerste vrouwenteam komt uit in de landelijke 1e klasse.

Een unieke en actieve vereniging in de wijk

FC Berghuizen onderscheidt zich van vele andere verenigingen door haar sterke relatie met de wijk Zuid-Berghuizen en haar bewoners. De vereniging neemt een unieke plaats in binnen de sociale structuur van de wijk en organiseert gedurende het jaar een groot aantal activiteiten voor haar leden en de bewoners van Zuid-Berghuizen. In het oog springende activiteiten zijn de zomerfeesten en de Sinterklaasactie, die bijzonder populair zijn bij zowel leden als wijkbewoners.

Binnen de vereniging is er speciale aandacht voor de jeugd. Er worden jaarlijks voetbalkampen georganiseerd en de allerjongsten kunnen kennis maken met de voetbalsport tijdens de woensdagmiddaginstuif. FC Berghuizen is daarnaast actief betrokken bij jeugdactiviteiten in de wijk zoals die van de Brede School in Zuid-Berghuizen.

De kracht van FC Berghuizen

Niet alles binnen de club draait om het eerste mannenelftal. Jeugd, meiden- & damesvoetbal en niet-voetballende leden hebben een belangrijke rol binnen de club. FC Berghuizen is dan ook een club die midden in de samenleving staat en verder denkt en werkt dan het voetbalveld.

Activiteiten voor diverse doelgroepen, samenwerking met de wijk Zuid-Berghuizen en investeringen in de accommodatie zorgen voor continue ontwikkelingen. Mede hierdoor beschikt de club over een vaste kern betrokken personen en partijen die veel voor de club over hebben.