Over FC Berghuizen

FC BERGHUIZEN

De voetbalclub is opgericht in 1947 en vervult sindsdien een belangrijke rol in de wijk Zuid-Berghuizen. Op dit moment telt FC Berghuizen meer dan 680 leden. De club beschikt over een prachtige sportaccommodatie, ’t Venterinck, aan de rand van Oldenzaal. De clubkleuren zijn groen en wit. Bij FC Berghuizen bestaat voor zowel meisjes als jongens en vrouwen als heren de mogelijkheid de voetbalsport te beoefenen. De speeldag voor de jeugd is de zaterdag. Senioren kunnen op de zaterdag, op de zondag of door de week aan de competitie deelnemen. Voor het eerste vrouwenteam, dat uitkomt in de landelijke hoofdklasse, is de zondag de speeldag en voor het eerste herenteam, dat uitkomt in de vierde klasse, is de zaterdag de speeldag.

 

EEN UNIEKE EN ACTIEVE VERENIGING IN DE WIJK

FC Berghuizen onderscheidt zich van vele andere verenigingen door haar sterke relatie met de wijk Zuid-Berghuizen en haar bewoners. De vereniging neemt een unieke plaats in binnen de sociale structuur van de wijk en organiseert gedurende het jaar meerdere activiteiten voor haar leden en de bewoners van Zuid-Berghuizen. In het oog springende activiteiten zijn de Zomerfeesten en de Sinterklaasactie, die bijzonder populair zijn bij zowel leden als wijkbewoners.

 

AANDACHT VOOR DE JEUGD

Binnen de vereniging is er speciale aandacht voor de jeugd. Naast trainingen en wedstrijden worden er jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd zoals toernooien, vossenjacht en een voetbalkamp. Op meerdere momenten in het jaar wordt er peutervoetbal georganiseerd, waar de allerjongste meisjes en jongens (2 tot 5 jaar) kennis kunnen maken met de voetbalsport. Voor de iets oudere jeugd (vanaf 5 jaar) hebben we de Groenlinkjes, die wekelijke een vaste trainingsavond hebben.  Vanaf 8 jaar kunnen de meisjes en jongens deelnemen aan de competitie.

 

DE KRACHT VAN FC BERGHUIZEN

Niet alles binnen de club draait om het eerste mannenelftal. Jeugd, meiden- & damesvoetbal en niet-voetballende leden hebben een belangrijke rol binnen de club. FC Berghuizen is dan ook een club die midden in de samenleving staat en verder denkt en werkt dan het voetbalveld.

Activiteiten voor diverse doelgroepen, samenwerking met de wijk Zuid-Berghuizen en investeringen in de accommodatie zorgen voor continue ontwikkelingen. Mede hierdoor beschikt de club over een vaste kern betrokken personen en partijen die veel voor de club over hebben.

 

VISIE EN MISSIE
Visie

FC Berghuizen is een toekomstbestendige voetbalvereniging met een gestaag groeiend aantal leden en voldoende vrijwilligers. Een vereniging die mensen in verbinding brengt en waar iedereen zich veilig voelt en plezierig met elkaar omgaat.

Voetbal heeft de kracht om het beste in mensen naar boven te halen. Het ontwikkelt mensen,

vergroot de leefbaarheid en stimuleert participatie en integratie.

Sport is een prachtig bindmiddel voor een sterke en hechte samenleving. Er is meer te winnen dan

een wedstrijd. We kunnen ook winnen in gezamenlijke kracht, begrip, sportiviteit, verbinding, ontmoeting, gezondheid en voetbalplezier.

 

Missie

FC Berghuizen brengt prestatie, persoonlijke ontwikkeling en plezier samen en zet voetbal – als verbindende sport – in voor een positieve impact op het individu, de wijk, de stad en de regio. We staan voor normen en waarden, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.

 

DOELSTELLINGEN

Samen hebben we de volgende doelstellingen voor onze vereniging geformuleerd:

Hoofddoelstelling

De vereniging optimaal laten functioneren als een sociaal netwerk in de wijk Zuid-Berghuizen, waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere wijkgeoriënteerde organisaties, zodat alle leden kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en, als ze dat willen, op passend niveau kunnen voetballen.

Subdoelstellingen
  • Het werken aan een in alle opzichten stabiele vereniging
  • Het op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen van de prestatieteams, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu.
  • Alle voetballende leden een zo groot mogelijke sportvreugde bieden.
  • Een positieve bijdrage leveren aan het handhaven van maatschappelijk algemeen aanvaarde waarden en normen in de volle breedte van de vereniging en het uitdragen van maatschappelijke betrokkenheid
  • Naast voetbalactiviteiten ook allerlei andere activiteiten organiseren.