Voetbalzaken

Technisch beleid jeugdafdeling FC Berghuizen

De hoofddoelstelling van FC Berghuizen is ‘de vereniging optimaal te laten functioneren als een sociaal netwerk in de wijk Zuid-Berghuizen, waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere wijkgeoriënteerde organisaties, zodat alle leden kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en, als ze dat willen, op passend niveau voetballen’. Vanuit deze hoofddoelstelling is de doelstelling en zijn subdoelstellingen voor het technisch (jeugd)beleid vastgesteld.

De doelstelling van het technisch jeugdbeleid voor al haar jeugdleden:

 • Het individu optimaal ontwikkelen waardoor ieder individu zijn eigen top haalt

Binnen deze doelstelling gelden de volgende subdoelstellingen:

 • ‘Op basis van de individuele ambities en kwaliteiten is prestatie en plezier leidend’.
 • ‘Iedere functionaris binnen het technisch jeugdbeleid geeft voorrang aan het individuele belang in alle keuzes en overwegingen’.
 • ‘Iedere functionaris probeert jeugdleden te laten inzien dat ze zelf een belangrijke rol hebben binnen de ontwikkeling van zowel het individu als het totale team’.

Centrale doelstelling eerste fase jeugdopleiding (Onder 7-13):
‘Technische vaardigheden optimaal ontwikkelen’.

Binnen deze eerste fase ligt over het algemeen de nadruk op balvaardigheid, balgretigheid en het enthousiast maken van de spelers voor het spel. De trainingsdoelstellingen dienen afgestemd te zijn op motorische en technische scholing, aangezien de spelers en speelsters hiervoor de ideale leeftijd hebben.

Centrale doelstelling tweede fase jeugdopleiding (Onder 15-17):
‘Werken aan inzicht, persoonlijkheid, conditie, fysiek en accent leggen op teamspel’.

De tweede fase van de jeugdopleiding staat veel meer in het teken van het ‘benaderen van een wedstrijd’, waardoor de accenten in de trainingsdoelstellingen automatisch meebewegen. Pas vanaf deze fase zullen meer definitieve keuzes worden gemaakt met betrekking tot posities in een elftal.

Centrale doelstelling derde fase jeugdopleiding (Onder 19):
‘Voorbereiden op senioren, accent grotendeels op teamspel, positiespel, collectiviteit, tactiek en resultaat’.

De laatste fase van de jeugdopleiding staat in het teken van ‘het streven naar een optimale prestatie’ en ‘het leren winnen van een wedstrijd’, dit om de overgang naar de senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen de doelstellingen, zowel algemeen als per leeftijdsgroep, gelden een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten dienen samen met de doelstellingen door iedere functionaris te worden onderschreven. Deze zijn:

 • In de derde fase is het behalen van resultaten wel onderdeel van de te maken keuzes.
 • Spelers mogen fouten maken en zich juist hierdoor ontwikkelen.
 • Spelers mogen binnen het spel hun eigen (creatieve) keuzes maken.
 • Pingelen moet worden gestimuleerd.
 • Spelers spelen niet plaatsgebonden in de eerste fase.
 • Spelers worden optimaal gefaciliteerd, samenwerking met externe partijen om ontwikkeling te optimaliseren (KNVB, buurtverenigingen, betaald voetbal organisaties).
 • Spelers zo vroeg mogelijk (zeker vanaf de tweede fase) zelf verantwoordelijk stellen voor
materialen tijdens trainingen/wedstrijden.

Uitgangspunten scouting en selectie
Scouten en selecteren is niet altijd even eenvoudig, maar daarom niet minder belangrijk. Sterker nog, goed scouten en goed selecteren is van wezenlijk belang. Dat geldt zowel voor getalenteerde als voor minder getalenteerde spelers, en dus ook voor de vereniging als geheel. Alle spelers zijn erbij gebaat dat er op basis van de juiste criteria gescout en geselecteerd wordt, om daarmee het spelplezier te optimaliseren.

 • Streven naar het selecteren binnen de leeftijdscategorie;
 • Goed genoeg is oud genoeg, vervroegde doorstroming in overleg met technisch coördinator of afdeling voetbalzaken en op basis van doelstelling;
 • Afdeling voetbalzaken, technische commissie veld en de technisch coördinator bepalen eerst de aantallen, vervolgens maakt een trainer de invulling.

Organogram

Organogram

Bekijk hier ons organogram