Vacatures

Trainers Jeugdteam

Algemeen

Voor de gehele jeugdafdeling van FC Berghuizen (jongens en meisjes) zoeken wij enthousiaste personen die een jeugdteam willen trainen.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Aanspreekpunt voor algemene zaken m.b.t. de jeugd
 • Verzorgt 2x per week de training voor een jeugdteam. Dit kan ook samen zodat je 1x per week de training verzorgt.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden en technieken van de spelers/ speelsters.
 • Het stimuleren van teamwork en samenwerking.
 • Het geven van feedback en advies aan de begeleiding van het team.
 • Het bevorderen van respect, discipline, plezier en sportiviteit.

Voor informatie:
Jeroen Hulsmeijers
06 10 14 36 84
voetbalzaken@fcberghuizen.nl

Leden Jeugdbestuur

Algemeen

Het jeugdbestuur ontfermt zich over de gehele jeugdafdeling van FC Berghuizen en houdt zich bezig met alle zaken die het jeugdvoetbal raken.

Zo is het jeugdbestuur o.a verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Aanspreekpunt voor algemene zaken m.b.t. de jeugd
 • Het werven en behouden van jeugdleden. Dit doen we door o.a. de volgende activiteiten te organiseren: Groenlinkjes, peutervoetval, Boeskoolfit, jeugdkamp, vriendinnendagen en de seizoensafsluiting.
 • Samen met de afdeling voetbalzaken zorg dragen voor de juiste begeleiding van de jeugdteams.
 • Aanspreekpunt voor ouders/begeleiders voor vragen en het verstekken van algemene informatie over de jeugd.
 • Zitting hebben in andere afdelingen en overleggen om het belang van de jeugd te behartigen. Denk hierbij aan de kledingcommissie, het voorzittersoverleg, etc.

Voor informatie:
Frank Kattier
06 46 93 85 99
jeugdbestuur@fcberghuizen.nl

 

 

Leden Kantinecommissie

Algemeen

De kantinecommissie ontfermt zich over allerlei zaken die te maken hebben met het clubgebouw van FC Berghuizen.

Zo is de kantinecommissie o.a. verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Werving van vrijwilligers
 • Indeling van vrijwilligers voor de bardiensten
 • Inkoop / verkoop kantinebenodigdheden
 • Aankleding van het clubgebouw

Voor informatie:
Jorieke Groothengel-Schepers
06 22 24 91 51
clubgebouwcommissie@fcberghuizen.nl

 

 

Barmedewerkers

Algemeen

Je bent het visitekaartje van ons clubgebouw. Je voornaamste taak is het draaien van bardiensten en zorgen voor gezelligheid in het clubgebouw. Frequentie en tijden zijn vanzelfsprekend in overleg.

Voor informatie:
Jorieke Groothengel-Schepers
06 22 24 91 51
clubgebouwcommissie@fcberghuizen.nl

 

 

Leden Afdeling Voetbalzaken

Algemeen

De afdeling voetbalzaken zoekt versterking in de gehele breedte. Per direct voor de leeftijdsgroep 8 t/m 13 jaar bij de jongens en meiden.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Aanspreekpunt voor een bepaalde leeftijdsgroep bij de meiden of jongens of eventueel senioren.
 • Coördineert de elftallenindeling voor desbetreffende leeftijdsgroep. Dit doe je bij voorkeur met iemand samen.
 • Medeverantwoordelijk voor de werving van leiders, trainers.
 • Meedenken met het ontwikkelen, uitdragen en bewaken van het beleid wat gericht is op balans in prestatie, ontwikkeling en plezier.

Voor informatie:
Jeroen Hulsmeijers
06 10 14 36 84
voetbalzaken@fcberghuizen.nl

 

 

Leden Wedstrijdsecretariaat

Algemeen

De afdeling wedstrijdsecretariaat zoekt versterking. Sluit jij je aan bij de enthousiaste groep vrijwilligers die actief zijn voor FC Berghuizen en help jij mee om het wedstrijdprogramma in goede banen te leiden?

Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende zaken:

 • Contact met de KNVB m.b.t. de inschrijving van teams, teamindelingen en het wedstrijdprogramma.
 • Het maken van veld- en kleedkamerindelingen.
 • Contactpersoon voor het plannen of afgelasten van (oefen)wedstrijden.

Voor informatie:
Els Oonk
06 14 10 58 86
verenigingssecretariaat@fcberghuizen.nl

 

 

Leden Hoofdbestuur

Algemeen

Het hoofdbestuur houdt zich met het algehele beleid van de vereniging. Het hoofdbestuur vergadert eenmaal in de twee weken.

Zo is het hoofdbestuur o.a verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Financiële beleid; opstellen jaarrekening en jaarbegroting.
 • Eerste aanspreekpunt voor de gemeente Oldenzaal.
 • Samen met de voorzitters van de afdelingen uitwerking geven aan het operationele beleid.
 • Initiëren van ideeën om de vereniging verder te ontwikkelen.
 • Representatief vertegenwoordigen van de verenigingen als dit gevraagd wordt.

Voor informatie:
Wim Olde Kalter
06 30 72 24 96
voorzitter@fcberghuizen.nl

 

 

Leden Afdeling Media

Groen & Wit

De Groen & Wit is het clubblad van FC Berghuizen dat jaarlijks tweemaal wordt uitgegeven. Vanaf het seizoen 2023/2024 zal dit enkel een online uitgave worden.

Zo is het hoofdbestuur o.a verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Aansturen van schrijvers
 • Taalcontrole van het clubblad
 • Kwaliteitscheck van het clubblad
 • Verzamelen van inhoud binnen de club en vanuit schrijvers.

Voor informatie:
Joost Broeker
06 43 16 06 66
media@fcberghuizen.nl