Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het Hoofdbestuur uit voor het bijwonen van een
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze wordt gehouden op maandag 5 juli 2021, aanvang; 20.30 uur.

Omdat er volgens de huidige coronarichtlijnen (kan dus nog veranderen)
maar maximaal 50 personen in het clubgebouw aanwezig mogen zijn, gaan we het
zo organiseren dat de vergadering ook thuis via een livestream gevolgd kan worden.
Thuiszittende leden kunnen ook actief deelnemen aan de vergadering.
Iedereen die wil deelnemen aan de jaarvergadering MOET ZICH VOOR 1 JULI
OPGEVEN. Dat kan door een mail te sturen naar info@fcberghuizen.nl. Hierin moet je
aangeven of je de vergadering via de livestream wilt volgen of liever fysiek in het clubgebouw aanwezig wilt zijn. Leden die zich opgeven voor de livestream krijgen een link thuisgestuurd waarmee ze op 5 juli de jaarvergadering thuis kunnen volgen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in het clubgebouw dringen wij er op aan dat we vooral de ouderen onder ons, die nog niet zo bedreven zijn met het computergebeuren, de mogelijkheid geven om fysiek aanwezig te kunnen zijn. De overige leden kunnen dan de vergadering via de livestream volgen.

AGENDA;
01. Opening door de voorzitter Wim Olde Kalter
02. Uniforme kledinglijn jeugdafdeling FC Berghuizen
Toelichting
Op verzoek van jeugdbestuur en hoofdbestuur heeft de sponsorcommissie zich gebogen over de haalbaarheid van een uniforme kledinglijn voor de gehele jeugdafdeling. De sponsorcommissie heeft hiervoor inmiddels een voorstel uitgewerkt dat tijdens deze extra jaarvergadering zal worden toegelicht en ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. Het doel is deze uniforme kledinglijn met ingang van het seizoen 2021-2022 in te voeren, zodat vanaf het nieuwe seizoen alle jeugdteams in hetzelfde tenue zullen gaan spelen en we de zekerheid hebben dat ieder team over goede en voldoende kleding beschikt.
De invoering van de uniforme kledinglijn zal een beperkte contributieverhoging met zich meebrengen; tussen de € 2,- en € 2,50 per maand. De maandelijkse verhoging is beperkt dankzij enkele sponsoren die voor meerdere jaren garant staan voor een financiële bijdrage.
Opmerking
a. Het voorstel heeft alleen betrekking op de jeugdafdeling. Voor de seniorenteams komt er dus (nog) geen verandering.
Het bespreken van dit agendapunt is als volgt opgebouwd:
a. Toelichting wenselijkheid en noodzaak door voorzitter jeugdbestuur, Frank Kattier
b. Uitleg van het voorstel door sponsorcommissie, Bas Verbeek en Rudy Teunissen
c. Beantwoorden van vragen en opmerkingen over het voorstel
d. Het in stemming brengen van het voorgestelde
03. Mededelingen
04. Rondvraag. Eventuele vragen voor 1 juli inleveren via voorzitter@fcberghuizen.nl
05. Sluiting

Namens het hoofdbestuur van FC Berghuizen
Wim Olde Kalter, voorzitter.