Trainingen jeugd weer mogelijk

Het coronavirus zorgt ervoor dat ons dagelijks leven enorm is veranderd. Niet de voetbalsport, die ons allen bindt, maar de maatregelen die de regering heeft genomen om het virus te bestrijden staan nog steeds centraal.

Competitie ten einde
Het gevolg hiervan is dat het voetbal naar de achtergrond is verschoven en dat de KNVB een logisch en terecht besluit heeft genomen om de competities voor het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Dat betekent dat dit seizoen de competities niet worden uitgespeeld en dat er geen eindstanden worden opgemaakt en dat er dus geen sprake zal zijn van degradatie en/of promotie. Dat is vervelend en heel erg jammer voor onze teams die er zo goed voor stonden. Met name voor Dames 1 is dit erg teleurstellend, omdat het kampioenschap en de daaraan verbonden promotie naar de hoofdklasse bijna was bereikt. En ook Heren 1 loopt zo de nacompetitie mis voor promotie naar de derde klasse.

We missen door het onverwachte einde van de competitie het enthousiasme van onze meisjes en jongens tijdens de wedstrijden, de aanmoedigingen van ouders en andere supporters langs de lijn en het samenzijn na afloop van training of wedstrijd in ons clubgebouw.

Financiële gevolgen
Ook voor onze vereniging hebben de coronamaatregelen vervelende gevolgen, zeker in financieel opzicht. Doordat er geen activiteiten meer plaats mogen vinden missen we de kantine-opbrengsten evenals de opbrengst van de verhuur van ons clubgebouw en ook het niet doorgaan van de Zomerfeesten slaat een enorm gat in onze begroting.
Daar staat tegenover dat de vaste kosten zoals bijvoorbeeld de huur van ons sportpark, de afdrachten aan de KNVB en verzekeringen wel gewoon doorgaan. Er is kritisch gekeken welke kosten we kunnen schrappen of beperken. Zo is het abonnement op Fox-sport inmiddels opgezegd en zitten we eraan te denken om het volgende clubblad alleen nog maar digitaal uit te brengen.

Tegemoetkomingen
Om het ontstane gat in de begroting enigszins te kunnen dichten hebben we als vereniging inmiddels een aanvraag NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) ingediend bij het UWV en is ook een aanvraag voor de eenmalige TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) van € 4000,- verstuurd. Het helpt ons, maar is bij lange na niet voldoende om de gemiste inkomsten te compenseren.

Leden
Een andere belangrijke bron van inkomsten is natuurlijk de contributie van onze leden. Het doet ons goed dat alle leden de club trouw blijven, ondanks dat er niet gevoetbald kan worden. Het geeft aan hoe betrokken onze leden bij FC Berghuizen zijn en dat we allemaal een groen-wit hart hebben. Fijn dat we in deze op jullie kunnen blijven rekenen. Dank daarvoor.

Sponsoren
Een groep die het in deze tijd ook best moeilijk heeft zijn onze sponsoren. Hun financiële ondersteuning is voor onze vereniging onmisbaar. In deze moeilijke tijd kunnen wij als leden en supporters onze betrokkenheid laten zien en juist hen ondersteunen door voor onze boodschappen en aankopen naar onze sponsoren te gaan. Wij bevelen dit van harte bij jullie aan.

Vrijwillig(st)ers
Niet alleen de voetballers en voetbalsters kunnen op dit moment hun sport niet meer beoefenen, maar ook voor alle vrijwillig(st)ers, die week in week uit voor onze vereniging actief zijn, geldt dat alle werkzaamheden stilliggen. Geen training meer geven, niet meer vlaggen of fluiten, geen bardienst meer draaien, niet meer vergaderen met je commissie, enz. enz. Ook hier missen we het sociale contact en het praatje langs het veld of in het clubgebouw over voetbal.
We gaan ervan uit dat we, vanaf het moment dat we weer activiteiten op ons sportcomplex mogen organiseren, weer op jullie inzet kunnen rekenen. Juist dan hebben we jullie als, trainer, leider, barmedewerker, commissielid enz. heel hard nodig.

Trainingen jeugd weer mogelijk
Dinsdagavond hoorden we van onze minister president dat er vanaf 29 april door onze jeugd weer getraind mag worden. Het hervatten van de competitie en het spelen van wedstrijden is niet geoorloofd. De jeugd tot en met 12 jaar mag weer trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. De jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag dit ook mits zij wel op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Clubgebouw en kleedkamers blijven gesloten en er mogen geen ouders langs de lijn.
We zijn blij dat er door onze jeugd weer getraind mag worden. De komende dagen gaan de afdeling voetbalzaken en het jeugdbestuur, in samenwerking met onze train(st)ers, bekijken hoe een en ander het beste georganiseerd kan worden. Nadere berichtgeving hierover is te volgen via onze website en facebook.

Nieuwe seizoen
Het is vreemd dat er zo’n raar einde is gekomen aan dit seizoen. Een seizoen beëindigen zonder het goed te kunnen afsluiten voelt heel erg vreemd. Toch wordt er door met name de afdeling voetbalzaken en het jeugdbestuur al weer heel nadrukkelijk gekeken naar het volgende seizoen. Het trainingsschema wordt opgesteld, de teamindelingen worden gemaakt, de elftalopgaven worden voorbereid en bij alle teams worden trainers en leiders gezocht. Elk jaar een hele klus en zeker in deze tijd waarin het niet mogelijk is om zo maar even een gesprekje met iemand aan te knopen.
De inzet van afdeling voetbalzaken en het jeugdbestuur geven ons de zekerheid dat we eind mei, begin juni klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Ondertussen
In de periode dat ons prachtige complex niet meer als kloppend hart van onze vereniging kan dienen, zijn we als FC Berghuizen toch op zoek naar het contact met de leden. Hiervoor zijn we inmiddels meerdere activiteiten aan het opzetten. Denk hierbij aan een digitale pubquiz voor alle leden en een speurtocht (“vaantjesjacht”) door de wijk voor de jongste leeftijdscategorieën. Houdt voor deze activiteiten de FC Berghuizen website en facebook pagina goed in de gaten!

Vragen, opmerkingen of suggesties
Mocht iemand een vraag of opmerking hebben of een suggestie weten waar we als vereniging ons voordeel mee kunnen doen in deze vervelende tijd dan horen we dat natuurlijk graag. Hiervoor kan ons algemene mailadres, info@fcberghuizen.nl, worden gebruikt.

Bestuur FC Berghuizen