Prestatievoetbal heren naar de zaterdag

Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering hebben de leden gekozen om het prestatievoetbal van de heren, met ingang van het komende seizoen (2019-2020), te verplaatsen van de zondag naar de zaterdag.  Een werkgroep, bestaande uit Gerard Engbers, John Velthuis en André Hulsmeijers had hierover, na uitgebreid onderzoek het volgende advies opgesteld: “Vanuit de doelstellingen van de vereniging FC Berghuizen adviseert de werkgroep om voor de afdeling heren alleen op de zaterdag prestatievoetbal na te streven. Door deze keuze is het huidige en toekomstige aantal spelers dat prestatievoetbal wil spelen het grootst waardoor ook het niveau waarop prestatievoetbal gespeeld kan worden het hoogst zal zijn.” Dat advies werd tijdens de stemming door een ruime meerderheid ondersteund.

Om in september 2019 goed aan de zaterdagcompetitie te kunnen beginnen zullen de komende maanden nog vele zaken geregeld moeten worden, zoals; -barmedewerkers op de zaterdag, -bezetting accommodatie; velden, kleedkamers, aanvangstijdstip, -gesprek met spelers JO19 die willen stoppen enz.

Ook het advies dat door de werkgroep werd gegeven om duidelijker te omschrijven wat bij FC Berghuizen nu precies onder prestatievoetbal wordt verstaan zal de komende maanden worden uitgewerkt.