Jubilarissen en leden / vrijwilligers van waardering

Jubilarissen FC Berghuizen

De jaarlijkse ledenvergadering is altijd een mooi moment om de trouwe leden in het zonnetje te zetten en te waarderen voor hun jarenlange lidmaatschap.

25 jaar; Jeroen van der Meer, Willem Schoordijk, Gerben Vrijkorte

40 jaar; Rudie Teunissen, Martin Spit, Robert Zwijnenberg, Joachim Wissink, Frank Huttenhuis, Bas Dijkhuis

50 jaar; Jan Goorhuis, Frans Thijert, Ronnie Evers, Jeroen Hulsmeijers, Huub Alink

Leden en vrijwilligers van waardering

Een jaarlijks hoogtepunt tijdens de algemene ledenvergadering is het agendapunt aandacht en waardering. Tijdens de op 19 november gehouden ledenvergadering werden Joachim Wissink en Ronny Oude Veldhuis voor hun vele verdiensten door het bestuur benoemd tot lid van waardering.

Joachim heeft meerdere jeugdteams getraind, is leider geweest, is coördinator van de stagiaires van het ROC, maar heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de vereniging als lid van de Technische Commissie Jeugd, waarin hij ruim 8 jaar zitting heeft gehad.

Ronny is binnen de vereniging, naast leider en trainer, vooral bekend omdat hij 7 jaar lang wedstrijdsecretaris is geweest. Een functie die hij altijd op een zeer correcte en accurate wijze heeft uitgevoerd. Daarnaast is hij nog wekelijks als scheidsrechter op de velden actief.

Naast leden die als vrijwilliger actief zijn, zijn er binnen FC Berghuizen ook vele vrijwilligers die geen lid zijn. Twee van hen, Bennie Christenhusz en Trees Olde Hendrikman werden tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur benoem tot vrijwilliger van waardering.

Bennie is al sinds mensenheugenis werkzaam als barmedewerker en is ook ruim 8 jaar voorzitter van de kantinecommissie geweest. Daarnaast ondersteunt hij Sinterklaas al jaren met groot enthousiasme als Hulpbisschop.

Trees is bij alle jeugdspelers van FC Berghuizen bekend omdat zij als ruim 10 jaar kampmoeder is tijdens het jaarlijkse kampweekend van de jeugd, waar zij dan de scepter zwaait over de keuken. Daarnaast heeft zij meerdere jaren gezorgd voor de bezetting van de Zomerfeesten, is lid geweest van de kantinecommissie en is jaarlijks actief als schminkster tijdens de Sint-Nicolaasactie.

FC Berghuizen bedankt deze vier enthousiaste vrijwilligers voor hun inzet en feliciteert hen met de ontvangen blijk van waardering.