In memoriam Bennie Reinink

Slechts een maand nadat zijn vrouw Truus overleed, werden we nu opgeschrikt door het overlijden van Bennie. Een bijzonder verdrietig scenario voor kinderen en kleinkinderen. Door zijn zoon Paul, die ging voetballen bij FC Berghuizen, werd Bennie al gauw van geïnteresseerde vader een meer dan verdienstelijk vrijwilliger binnen FC Berghuizen. Bennie werd jeugdleider en kantinemedewerker op de vroege zondagmorgen. Ook werd hij sponsor van het 2e elftal en stak hij de spelers in een nieuw tenue. Bennie was ook een tweetal jaren lid van het hoofdbestuur met als taak: “accommodatiebeheer”. Besturen was echter niet datgene waarin Bennie zijn plezier beleefde. Bennie was een doener, hij wilde actief deelnemen aan het verenigingsleven. Grote verdiensten voor FC Berghuizen heeft Bennie gehad tijdens de bouw in 2001 van de overkapping van de kantine. Hier kon hij zijn vakmanschap tonen. Samen met zijn zoon Paul heeft hij het fijne timmerwerk voor zijn rekening genomen. Tijdens hun vakantie hebben ze de totale binnenbetimmering uitgevoerd.

We zijn Bennie veel dank verschuldigd en we zullen ons daarom de naam Bennie Reinink altijd met grote dankbaarheid binnen FC Berghuizen herinneren.

Groter is het verlies van hun vader en opa voor de kinderen en kleinkinderen.

Moge de gedachte dat hij voor FC Berghuizen veel heeft betekend hun tot troost zijn.