Succesvol wijksymposium Zuid-Berghuizen

Afgelopen vrijdagmiddag, 24 juni, hebben zich over de honderd deelnemers verzameld aan de Schapendijk 37. In het clubhuis van FC-Berghuizen was er de aftrap van een uniek evenement; Het wijksymposium Zuid-Berghuizen.
Het deelnemersveld veroorzaakte deze middag veel nieuwe ontmoetingen en kennismakingen, maar er waren ook veel ontmoetingen van mensen die elkaar lang niet gezien hadden, of elkaar alleen kenden vanuit een andere invalshoek.
De deelnemers brachten hierdoor een aangename sfeer die aangevuld werd door een goed georganiseerd programma.
Het begon bij de ontvangst waar scholieren van de Leemstee op een leuke manier de deelnemers voorzagen van een handgeschreven naamsticker, consumptiemunten en een unieke flesopener. En zij deelden papiertjes uit met een kleur en nummer. Deze papiertjes waren nodig om de deelnemers evenredig te verdelen over de verschillende sessies. Maar tellen tot 2 en drie kleuren uit elkaar houden bleek voor de één wat makkelijker dan voor de ander! Dit mocht de pret niet drukken.
Nadat de koffie met krentenwegge op was en voorzitter van FC Berghuizen Wim Olde Kalter namens het organiserend comité het welkomstwoord uitsprak werd uitgelegd was wat de bedoeling was. En toen was het tijd voor de verschillende groepen deelnemers om op pad te gaan.  Elke groep bezocht twee sessies; één op het sportpark bij de klootschietvereniging, de tennisvereniging of de voetbalvereniging; En de tweede sessie in de wijk; bij Café Olde Weghuis, de stakenboerderij en in basisschool de Leemstee.
Gelukkig hadden de weergoden in een goed gemoed, want ze hielden de regenbuien ver weg van de wijk Berghuizen deze middag. En dat betekende dat de deelnemers konden genieten van hun twee korte wandelingen naar en tussen de sessies waarbij er mooie gesprekken plaats vonden.
Achteraf waren de complimenten ruimschoots aanwezig over de verschillende sessies. De maatschappelijke thema’s waren zo gekozen en voorbereid dat iedere deelnemer wel iets van interesse vond bij de sessie die hij of zij bezocht.  Ook als jezelf geen gebruik moet maken van een rolstoel, was het toch interessant om van Louis huttenhuis te horen hoe je in een ontspannen houding kunt zitten. Ook als je geen verhuisbehoefte had, was het toch interessant om van de Home-makelaars te  horen hoe de wijk Berghuizen qua populatie en woonbehoefte aan het ontwikkelen is. Carintreggeland wist de niet zorgbehoeftige deelnemers met zorgtechnologie-voorbeelden en een urgentiebesef toch na te laten denken over de toekomst. En hetzelfde gold voor de bijdrage van de GGD. Of je als deelnemer wel of niet ziek of gezond bent; W at is eigenlijk ziek of gezond? was een vraag die voor iedere deelnemer actueel is. En Kansrijk Berghuizen gaf in de persoon van Jan Olde Kalter, ook voor de niet-Berghuizenaar een geanimeerd verhaal over o.a. de visie van mobiliteit, recreatie en bewegen in de wijk. En tenslotte was er een gecombineerde sessie over innovatie in de sport en het fenomeen Fitcoin in Oldenzaal.  Hierbij overigens dank aan de flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente Oldenzaal. Een spreker was acuut ziek en dit werd direct door hen ingevuld. Chapeau!
Uiteindelijk had iedere deelnemer na twee sessies nieuwe informatie of inspiratie opgedaan over een maatschappelijk vraagstuk.
Nadat de deelnemers terugkwamen van de sessies was er kort ruimte voor een drankje. Maar niet lang want de stoelen aan de forumtafel werden ondertussen bezet door enkele FC-Twente coryfeeën.
Ruim een uur wisselden hoofdtrainer Ron Jans, lid van de raad van commissarissen Koen Groenewold en technisch directeur Jan Streuer met elkaar en met de deelnemers in de zaal van gedachten over verschillende vraagstukken.
Zo werd onder andere duidelijk dat prestatie en een goed bedrijf hand in hand gaan en ook de trainer en de technisch directeur in figuurlijke zin ook hand in hand moeten gaan om het succes te vinden.  Alle vragen en onderwerpen die werden aangesneden werden open en oprecht beantwoord.  Van de schulden in de financiële situatie en de positie van het stadion daarin tot en met het hoe waarom van het vertrek van Jesse Bosch. Ook werd een inkijkje gegeven in de wijze waarop er naar nieuwe spelers wordt gekeken. Het moet allereerst passen bij de groep en de club, ongeacht kwaliteiten. Via deze vragen kwam ook voorbij hoe gedacht werd over het ‘passant’ zijn van een trainer bij een club. Naar geheel eigen stijl bracht Ron Jans duidelijk over dat een tijdelijk verblijf van een trainer gepaard gaat met zoveel intensiteit en volledige toewijding, dat het woord passant écht niet gepast is.
Met dank aan FC-Berghuizen club-icoon John Siemerink werd het voetbalforum afgesloten rond het thema damesvoetbal. Hierbij werd de conclusie getrokken dat met name in normaal gedrag er nog veel van de dames geleerd kan worden door de heren.
Na de dankzegging aan de deelnemers, de forumsprekers en de sessiesprekers, was het tijd voor de ‘netwerkborrel’. De warme hapjes kwamen te voorschijn, de bar werd bezocht en er werd door velen nog goed gebruik gemaakt  van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en deze geweldige middag goed af te sluiten!
De organisatie kijkt dan ook terug op een succesvol, maar ook bijzonder evenement wat misschien wel alleen mogelijk is in een wijk als Berghuizen!
Namens de organiserende partijen een laatste keer dank aan alle deelnemers en betrokkenen!
Basisschool de Leemstee, KV de Toekomst, PV de Reisduif, OCV de Spanvöggel, Impuls, TV TZB, Columbus Junior en FC Berghuizen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]