Er kan weer getraind worden

Onze minister-president heeft dinsdagavond 21 april tijdens de persconferentie aangegeven dat onder voorwaarden de jeugd tot en met 18 jaar weer buiten mag gaan sporten. Dat is goed nieuws. Als FC Berghuizen willen we daarom graag weer beginnen met de trainingen. Vanaf maandag 4 mei kan er door alle leeftijdsgroepen (groenlinkjes t/m O18) weer getraind worden.

Aan het opstarten van de trainingen zijn wel voorwaarden en richtlijnen verbonden, aangegeven door de overheid. Hierover hebben we nauw contact met de gemeente Oldenzaal die hierin de regie heeft. Als club, ouders en jeugd moeten we er samen voor zorgen dat we ons houden aan deze voorwaarden en richtlijnen. Hierin hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid.

Hieronder hebben we de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen samengevat en staat aangegeven hoe we de trainingen gaan organiseren en waar iedereen zich aan moet houden.

BEKIJK ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN GOED

 

Trainingen jeugd tot en met 12 jaar

 • alleen trainen in georganiseerd verband is toegestaan, dus alleen onder leiding van trainer/trainster
 • er geldt voor deze leeftijdscategorie geen 1,5 meter beperking
 • ook niet leden zijn welkom op de training
 • de huidige aanvangstijden van de trainingen blijven gehandhaafd
 • alle trainingen duren maximaal één uur
 • fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst
 • spelers/speelster zijn niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op het sportcomplex aanwezig
 • de jongste leeftijdsgroepen (groenlinkjes, 08, O9, O10, O11 en O12) wachten bij de hoofdingang op de trainer/trainster die hen ophaalt, dus niet zelfstandig het sportcomplex opgaan
 • na afloop van de training direct het sportpark verlaten, naar huis en douchen

 

Trainingen jeugd van 13 t/m 18 jaar

 • alleen trainen in georganiseerd verband is toegestaan, dus alleen onder leiding van trainer/trainster
 • voor deze leeftijdscategorie blijft de 1,5 meter beperking van kracht, dus alleen sporten op 1,5 meter afstand van elkaar
 • ook niet leden zijn welkom op de training
 • de huidige aanvangstijden van de trainingen blijven gehandhaafd
 • alle trainingen duren maximaal 1 uur
 • kom alleen en op eigen gelegenheid naar het sportcomplex
 • fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst
 • spelers/speelster zijn niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op het sportcomplex aanwezig
 • om de afstand van 1,5 meter in acht te kunnen nemen;
  -komen we niet te vroeg en hangen we niet onnodig rond op het sportcomplex en gaan we dus direct naar het veld waar getraind gaat worden
  -gebruiken we de weg naar de velden 3 en 4, naast het gebouw van de duivenvereniging, als toegang tot het sportcomplex en na afloop van de training de hoofdingang als uitgang
  -doen we een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van iedere speler/speelster om hier voor, tijdens en na de training rekening mee te houden
  -maken de trainers/trainsters gebruik van door de KNVB opgestelde “1,5 meter oefenvormen”
 • na afloop van de training direct het sportpark verlaten, naar huis en douchen

 

Andere belangrijke bepalingen

 • als een speler/speelster neusverkouden is, moet hoesten, benauwd is of koorts heeft blijft hij/zij thuis
 • een speler/speelster blijft ook thuis als iemand uit het gezin koorts / benauwdheidsklachten heeft of positief is getest op het coronavirus
 • ouders mogen niet op het sportcomplex komen, resp. langs de lijn staan, brengen en halen is toegestaan waarbij ouders op de parkeerplaats (op 1,5 meter van elkaar, met maximaal 2 personen) wachten
 • iedere avond is er van 17.45 uur tot 19.15 uur, namens FC Berghuizen, bij de toegang tot het sportcomplex een “toezichthouder” aanwezig die toeziet op de naleving van de richtlijnen en voorwaarden
 • het clubgebouw blijft gesloten
 • toiletten blijven gesloten, ga dus voor de training thuis naar de wc
 • de kleedkamers blijven gesloten, de spelers/speelsters komen in trainingskleding en gaan thuis douchen
 • wedstrijden zijn nog niet toegestaan
 • buiten de trainingstijden om geldt voor de jeugd nog steeds de noodverordening en is het sportcomplex verboden gebied
 • ook voor de senioren/volwassenen blijft de noodverordening van kracht dat sportcomplexen voor hen gesloten zijn

 

Begrip

Als club zijn we blij dat er weer gesport kan worden. Helaas kan het niet zoals voorheen, we zullen ons allemaal aan bepaalde voorwaarden en richtlijnen moeten houden. We vragen begrip van de ouders en onze jeugd voor de genomen maatregelen. Voor ons is het nu ook zoeken op welke wijze we de trainingen het beste kunnen organiseren. Mogelijk volgen er dus bijstellingen. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat het weer kunnen trainen op een verantwoorde wijze gebeurt. Bovenstaande afspraken en richtlijnen bieden daarvoor een houvast.
Daar gaan we voor.