Wat gaat er goed, wat kan er beter? We horen graag jouw mening op 22 mei!

Wat gaat er goed, wat kan er beter? We horen graag jouw mening op 22 mei!

Onze club kent veel actieve vrijwilligers, maar net als elke sportvereniging staan ook wij voor de uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden én te behouden voor taken en functies binnen de club.

Een uitdaging die met een enthousiaste projectgroep wordt opgepakt.

Hoe? Allereerst door in gesprek te gaan over zaken als:

  • Wat gaat er goed, wat kan er beter?
  • Hoe kunnen we vrijwilligers enthousiast houden voor hun taken bij FCB?
  • Wat wordt er verwacht van de club / van het bestuur, bijvoorbeeld qua begeleiding?
  • Op welke wijze zouden we als club meer vrijwilligers aan ons kunnen binden?

Daarnaast inventariseren we o.a. hoe de vrijwilligersorganisatie nu is ingericht; wat loopt er goed, waar zitten eventuele knelpunten en hoe zouden we deze aan kunnen pakken.

Wat hebben we hiervoor nodig? Heel simpel: de mening, suggesties en ideeën van onze leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers en eenieder die hier graag over wil meedenken en praten. We organiseren hiervoor een brainstorm / bijeenkomst.

Datum: 22 mei
Locatie: FC Berghuizen kantine
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelding via:
info@fcberghuizen.nl

Het resultaat? Een vrijwilligersbeleidsplan met daarin – in plaats van losstaande of ad-hoc acties – een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.

Help je ons mee?