Uniforme kledinglijn voor gehele jeugdafdeling

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 5 juli werd met algemene stemmen het voorstel aangenomen om met ingang van het komende seizoen (2021-2022) een uniforme kledinglijn voor de gehele jeugdafdeling in te voeren.

 

Wenselijkheid en noodzaak 

Nadat voorzitter Wim Olde Kalter de aanwezige leden welkom had geheten en enkele huishoudelijke mededelingen had gedaan, was het woord aan Frank Kattier, voorzitter van de jeugdafdeling. Frank gaf een uiteenzetting over de wenselijkheid en noodzaak van een uniform tenue. Hierbij haalde hij o.a. aan dat nu bij veel jeugdteams het tenue niet volledig en/of eenduidig is. Ook wordt het steeds lastiger om lokaal of in de regio een groen Berghuizenshirt te kopen. Een overstap naar een uniform tenue zou een mooie volgende stap zijn in de verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling van FC Berghuizen.

 

Gedegen proces 

Hierna was het Rudy Teunissen die namens de sponsorcommissie uitleg gaf over het proces hoe men was gekomen tot een keuze voor het merk van het tenue en voor de leverancier. Belangrijk voor de keuze voor een merk was dat er zowel een herenlijn als een dameslijn geleverd moest kunnen worden, dat het geen bestaand tenue moest zijn maar een eigen ontwerp (sublimatieshirt), een goede pasvorm moest hebben en eenvoudig bij te bestellen moest zijn. Kijkend naar deze eisen is er gekozen voor JAKO, een merk dat op dit moment ook wordt gedragen door ons eerste herenteam en bijvoorbeeld SC Heerenveen.
Voor de keuze van een leverancier was het vooral belangrijk dat deze voorraadhoudend is (dus geen opslag bij FC Berghuizen), een eenvoudige logistiek kon garanderen en ervaring heeft met uniforme tenues. Dit alles werd gevonden bij Mensink in Denekamp, een leverancier met een jarenlange ervaring  in de sportwereld. In combinatie met de uniforme kledinglijn zijn met Mensink ook afspraken gemaakt voor de jaarlijkse aanschaf van (trainings)materialen (ballen, hesjes enz.)

 

Passen en kiezen 

Rudy gaf verder aan dat er inmiddels een “pasavond” is geweest en dat de heren, dames, jongens en meisjes die die avond het JAKO shirt gepast hebben erg tevreden waren.  De volgende stap was de keuze van het ontwerp. Hiervoor had Joost Broeker een viertal ontwerpen gemaakt die zijn voorgelegd aan een groep van ruim 20 personen, bestaande uit junioren (meisjes en jongens), senioren (dames en heren), ouders en begeleiders; een goede afspiegeling van onze vereniging dus. Hierna werd het gekozen tenue getoond aan de vergadering, zoals te zien op bijgevoegde afbeeldingen. Uiteraard moet het keeperstenue een afwijkende kleur hebben en in eerste instantie is gekozen voor de kleur oranje. Mocht dit niet lukken dan zal er worden gekozen voor een geel keeperstenue.

 

Sponsoren, levenscyclus en contributie 

Om de kosten te drukken is er gezocht naar een hoofdsponsor en een subsponsor. Rudy meldde dat er inmiddels een subsponsor (Bauhaus) is gevonden en dat de gesprekken met een mogelijke hoofdsponsor in een ver gevorderd stadium zijn. Bij de hele opzet van de uniforme kledinglijn wordt er van uitgegaan dat de levensduur van een shirt 3 jaar is, van een broekje 2 jaar en van de kousen 1 tot 2 jaar. Uitgaande van deze levenscyclus is er, mede door de bijdragen van de sponsoren, voor alle junioren sprake van een beperkte contributieverhoging van € 2,50 per maand.

 

Kleding blijft eigendom van FC Berghuizen 

Gedurende het seizoen is ieder team zelf verantwoordelijk voor het compleet houden en wassen van de tenues. Elk team krijgt de beschikking over een tas om de kleding in op te bergen. Elk seizoen wordt de kleding ingenomen en opnieuw beoordeeld en herverdeeld. Dat wordt een verantwoordelijkheid van de nog op te richten kledingcommissie.

 

Vragen beantwoorden 

Na de uitvoerige presentatie van Rudy kregen de aanwezige leden de gelegenheid vragen te stellen, opmerkingen te maken, dan wel suggesties aan te dragen. Hiervan werd door enkele leden gebruik gemaakt. Geen van de vragen en opmerkingen leidde tot een aanpassing van het voorstel.

 

Stemming 

Na de vragenronde nam voorzitter Wim Olde Kalter weer het woord om het gepresenteerde voorstel in stemming te brengen. Op zijn vraag wie er voor het gepresenteerde voorstel was, gingen de handen van alle aanwezigen de lucht in. Conclusie; het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Vanaf het komende seizoen (per september of per oktober) zal de gehele jeugdafdeling dus in een uniforme kledinglijn aan de competitie gaan deelnemen.

 

Dank 

Alvorens de vergadering te sluiten dankte de voorzitter het jeugdbestuur en de sponsorcommissie voor hun inzet, het begeleiden van het gehele proces en feliciteerde hen met het bereikte resultaat.

 

Hoofdbestuur FC Berghuizen.