Uitnodiging voor Visiebijeenkomst FC Berghuizen

Aan alle leden, trainers, begeleiders.

Onlangs is het concept Voetbalplan FC Berghuizen gedeeld binnen de vereniging. Om het Voetbalplan definitief vast te stellen willen we graag ook jullie menig en ideeën over het Voetbalplan horen. We nodigen je uit voor  15 april a.s. voor de jaarlijkse visie bijeenkomst van FC Berghuizen. Tijdens die avond zullen we het plan nader toelichten en met elkaar in gesprek gaan of we met het Voetbalplan FC Berghuizen een richtinggevend  document hebben. Waar nodig kan het plan worden bijgesteld om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Daarom is jullie stem in deze waardevol. Uiteindelijk willen we de jeugd en het senioren voetbal bij FC Berghuizen op een hoger plan krijgen. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een mooie uitdaging. Daarbij kan het Voetbalplan FC Berghuizen in voorwaardelijke sfeer zeker helpend zijn.

We hopen je te zien en te horen op 15 april om 20.00 uur in het clubgebouw van FC Berghuizen.

Namens het Bestuur en de afd. Voetbalzaken