Reünie een groot succes!

Op zondag 26 mei heeft een feestelijke reünie plaatsgevonden, ter ere van de overstap van het prestatievoetbal van de zondag naar de zaterdag. Grofweg 170 oudgedienden hebben tijdens dit heugelijke evenement oude herinneringen opgehaald.

Het organiseren van een reünie voor iedereen die ooit bij het eerste herenelftal betrokken is geweest, was ambitieus. Zo zijn veel informatiebronnen aangewend om ook oud-leden te bereiken en hen aan te sporen om ons sportpark (opnieuw) te bezoeken. Om 13:00 werden zij verwacht en op de rode loper onthaald door voorzitter Wim Olde Kalter en Gerwin Wissink. Dat velen de geplande reünie in blokletters op de agenda hebben gezet, bleek uit het feit dat het leeuwendeel van de reünisten stipt om (of zelfs nog eerder dan) 13:00 aanwezig was. Op hen wachtte in de kantine een kop koffie met een plak krentenwegge. Aan het feit dat feestelijke middag nog niet officieel was ingeluid door de voorzitter, hadden weinig oudgedienden een boodschap. Zo vormden zich al kort na ontvangst groepjes, alwaar de frase ‘wee’j nog?’ meermaals de revue passeerde. Ook bleek dat velen hun huiswerk hadden gedaan: oude, vergeelde krantenknippels van toen verschenen uit binnenzakken en ook fragmenten van archiefmateriaal werden aangewend om de herinneringen aan toen kracht bij te zetten.  Op basis van dit aangezicht kon al vroeg op de middag geconcludeerd worden dat het doel van de reünie behaald zou worden: de club van toen verenigen met de club van nu.

Velen waren het met elkaar eens: dit unieke weerzien moet vastgelegd worden. Daarom is een luchtfoto gemaakt, met behulp van een drone. De reünisten positioneerden zich in de vorm van het getal 71: het aantal jaar dat het prestatievoetbal van de heren op zondag heeft plaatsgevonden. Daarmee vormden eenieder die al die jaren prestatievoetbal op de zondag mogelijk maakte, het getal 71.

Als FC Berghuizen willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun grenzeloze inzet. Zonder hen was het organiseren van een bijzondere middag als deze, niet mogelijk. Voor meer achtergronden en bijzondere informatie willen wij graag verwijzen naar een artikel van Felix Nijland (Hallo Berghuizen). Tot weerziens op ons prachtige sportpark!