Nieuwe wedstrijdsecretaris FC Berghuizen

Met ingang van 1 november stoppen Michel Koop en Nick Kramer als wedstrijdsecretaris.

Dit betekent dat FC Berghuizen per direct op zoek gaat naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Omdat het om een vitale en cruciale functie binnen de voetbalvereniging gaat, doen we een klemmend beroep op elk lid en iedere wijkbewoner om in zijn of haar (persoonlijke) kring op zoek te gaan naar één of meerdere personen die deze functie zouden kunnen bekleden. Een wellicht ben je zelf wel degene die deze functie zou kunnen overnemen.

De functie van wedstrijdsecretaris is een veelzijdige functie met een vast pakket aan taken:

  • Het wekelijks inplannen van (jeugd)wedstrijden; kleedkamerindeling en veldbezetting
  • Binnen de club het aanspreekpunten vormen voor trainers/leiders die wensen een wedstrijd te verplaatsen
  • Trainers en leiders informeren over onvoorziene wijzigingen in het wedstrijdschema
  • Voor externe verenigingen en organisaties het aanspreekpunt vormen voor wedstrijdsecretarissen

Het wedstrijdsecretariaat van FC Berghuizen moet bovenal een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor leiders en trainers. Immers worden ervaren en onervaren leiders en trainers in een seizoen meermaals geconfronteerd met zaken waar zij geen weet van (kunnen) hebben. Het wedstrijdsecretariaat zoekt dan samen met de leiders of trainers naar een passende oplossing.

Wij vertellen aspirant-wedstrijdsecretarissen graag meer over de inhoud van deze vitale functie. Voor vragen en of opmerkingen, kan contact worden opgenomen met de huidige wedstrijdsecretaris Nick Kramer via secretariaat@fcberghuizen.nl, of via 06-10644097.

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur FC Berghuizen