Nieuwe Coronamaatregelen

Na een periode met een groot aantal versoepelingen heeft onze regering afgelopen maandag nieuwe maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van het coronavirus. Maatregelen die ook betrekking hebben op onze club. Hieronder de afspraken op een rij zoals die, vanaf nu, voor de komende drie weken (minimaal t/m 20 oktober) voor onze vereniging gaan gelden.

  • Het clubgebouw is gesloten, ook voor vergaderingen en besprekingen.
  • Bij trainingen en wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Ouders en andere toeschouwers moeten dus buiten de poort blijven. Alleen begeleiders mogen op het sportpark komen.
  • De speelsters en spelers van de jeugdteams O9, O10, O11 en O12 verzamelen zich op de parkeerplaats en worden daar door trainer/trainster opgehaald.  De trainer/trainster spreekt hierover tijd en plaats af met het betreffende team.
  • Na wedstrijd en training moeten spelers/speelsters en begeleiders het sportpark direct verlaten.
  • Tijdens het weekend zullen er toezichthouders (herkenbaar aan een geel hesje) op het sportpark aanwezig zijn om er voor te zorgen dat alles volgens de regels verloopt.
  • Als je als chauffeur meegaat naar een uitwedstrijd mag je wel op het sportpark van de tegenstander komen. Je wordt dan beschouwd als begeleider.
  • Na de trainingen en wedstrijden kan er door de jeugdteams niet op het sportcomplex worden gedoucht. Alle jeugdteams moeten de komende 3 weken thuis douchen.

Als bestuur doen we een dringend beroep op eenieder om zich te houden aan de geldende afspraken. We hopen dat deze landelijke maatregelen voldoende effect hebben zodat er eind oktober weer versoepelingen plaats kunnen vinden.

We rekenen op jullie medewerking.

Hoofd- en Jeugdbestuur FC Berghuizen