Jaarverslag seizoen 2022 – 2023

*Het begin van het seizoen 2022 – 2023 viel samen met het einde van het jubileumjaar, waarin we het 75-jarig bestaan van onze vereniging met tal van activiteiten hebben gevierd.

Zo was er in het weekend van  8 en 9 oktober het derde historische weekend over de seizoenen 97-98 tot en met het seizoen 22-23 met een tentoonstelling en een meer dan geslaagde reünie op zaterdag 8 oktober met ruim 250 reünisten.

Het slotstuk van het jubileumjaar was op zaterdag 19 november. Overdag was er voor de jeugd een spellencircuit en voetvollytoernooi op ons sportcomplex en ‘s avonds was er het grote jubileumfeest voor de senioren bij ter Stege.

Tijdens dat jubileumfeest werd ook de cheque met de opbrengst van de door zondag heren 4 georganiseerde oud-ijzer actie aan het bestuur overhandigd. Met terechte trots konden de voormannen van deze actie, Andre oude Lohuis en Gertjan Wolbers, een cheque van € 6500,- aan het bestuur aanbieden.

Terugkijkend kunnen we alleen maar stellen dat we een bijzonder en fantastisch jubileumjaar hebben gehad. Op naar de 100 jaar.

 

*Natuurlijk hebben we het afgelopen seizoen de prestaties van onze beide vlaggenschepen Vrouwen 1 en Heren 1 nauwlettend gevolgd.

-Vrouwen 1 begon het seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Mart Kieftenbeld. Mart stopte echter al na een paar maanden en de rest van het seizoen werd overgenomen door oud trainster Leanne Pegge, met assistentie van Leo Benneker. Helaas waren de resultaten niet goed. Aan het einde van het seizoen stond vrouwen 1 op een plek die nacompetitie voor het behoud in de hoofdklasse tot gevolg had. Vrouwen 1 begon sterk in die nacompetitie; op 29 juni een 4-2 overwinning tegen HVCH uit Heesch, gevolgd door een 1-0 overwinning op 4 juni tegen Ado’20 uit Heemskerk. De laatste wedstrijd was op 11 juni tegen UDI-19 uit Uden. Deze wedstrijd werd met 7-1 verloren, hetgeen degradatie tot gevolg had. Echter, omdat SDO VR1 uit Bussum zich terugtrok uit de hoofdklasse, kan vrouwen 1 ook in het seizoen 23-24 uitkomen in de hoofdklasse en kijkend naar de tot nu toe behaalde resultaten is dat volkomen terecht.

-Heren 1, voor het tweede jaar onder leiding van Rutger Voshaar, mocht op basis van de behaalde periode deelnemen aan de nacompetitie om zo alsnog promotie naar de derde klasse te realiseren. Helaas bleek in een rechtstreekse confrontatie Blauw Wit uit Holten iets te sterk. Het verlies met 1-4 betekende geen promotie en dus volgend seizoen opnieuw een poging om te promoveren naar de derde klasse.

 

*Met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de organisatie bij FC Berghuizen waren er een aantal momenten in het afgelopen seizoen die vermeld moeten worden.

-Tijdens de vorige jaarvergadering presenteerde de werkgroep vrouwenvoetbal, op basis van de opdracht van het bestuur, haar rapport. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen heeft de werkgroep een 7 stappenplan opgesteld. Bestuur, jeugdbestuur en afdeling voetbalzaken hebben dit seizoen meerdere keren met elkaar overlegd hoe te komen tot een goede uitwerking van dit 7 stappenplan.

Afgesproken is een geheel nieuwe technisch beleid op te stellen, geldend voor zowel de meisjes-/vrouwentak als voor de jongens-/herentak.

Bij de mededelingen zal er nadere uitleg volgen over de gekozen werkwijze.

-Vrijwilligers zijn voor iedere vereniging van groot belang. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een vereniging draaiende te houden. Helaas ontbrak het bij FC Berghuizen aan een structurele opzet om vrijwilligers te werven, te begeleiden en te behouden. Gedurende het seizoen zijn er een viertal bijeenkomsten geweest, waarbij steeds wisselende personen werden uitgenodigd om te bespreken hoe we zouden kunnen komen tot een goede structurele aanpak; wat doen we in deze goed, maar vooral wat kan en wat moet beter. Een en ander heeft geleid tot het samenstellen van een werkgroep vrijwilligersbeleid onder leiding van Stephanie Ankone, met als opdracht het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan met daarin – in plaats van losstaande of ad-hoc acties – een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid. Mede op basis van de input van de op 25 mei gehouden bijeenkomst over vrijwilligersbeleid heeft de werkgroep een nieuw beleidsplan opgesteld dat bij agendapunt 15 van deze vergadering zal worden gepresenteerd.

-Aan het begin van het seizoen werd duidelijk dat er geen goede communicatie was met betrekking tot het kenbaar maken van de afgelastingen. Nieuwe en verbeterde afspraken in deze hebben er voor gezorgd dat nu iedereen bij afgelastingen tijdig en op de juiste wijze wordt geïnformeerd.

-Het tijdens de vorige jaarvergadering aangekondigde besluit om voor alle betrokkenen bij de jeugdafdeling een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht te stellen, is dit seizoen verder uitgewerkt. Om aan alle voorwaarden te voldoen om de VOG gratis aan te kunnen vragen hebben Sjef Olde Scholtenhuis, als coördinator in deze, en de beide vertrouwenspersonen, Kim Huiskes en Bennie Laarveld, een aantal verplichte documenten opgesteld. Nu deze fase is afgerond kan tot de werkelijke aanvraag van een VOG voor alle jeugdbegeleiders worden overgegaan.

 

*Binnen onze jeugdafdeling was er ook dit seizoen weer volop activiteit en werd er voortvarend gewerkt om onze jeugd optimaal te laten genieten van de voetbalsport.

-Zo hebben onze jongste spelers en speelsters allemaal en nieuw trainingspak ontvangen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door onze eigen Club van 100. Op 27 februari werd het eerste trainingspak door Ronny Oude Velthuis, namens de club van 100, overhandigd aan Lotte Diepenmaat van het Jeugdbestuur, waarna niet veel later alle jongste teams voorzien werden van zo’n prachtig trainingspak.

-Dankzij de wekelijkse inspanningen van Joachim Wissink waren de meeste teams ook dit seizoen weer voorzien van een scheidsrechter. Een woord van dank aan Joachim en alle vrijwilligers, waaronder veel jeugdleden, die wekelijks fluiten is hier zeker op z’n plaats.

-In de maanden oktober, november en mei was ons sportcomplex voor in totaal 6 keer het domein van de allerjongste voetbaltalenten. Op die momenten stond het peutervoetbal voor meisjes en jongens in de leeftijd van 2 tot 5 jaar centraal. Een prachtig gezicht hoe deze jonge kinderen plezier beleven aan de spelletjes met de bal, mede dankzij de voortreffelijke begeleiding van de speelsters van zaterdag vrouwen 1, onder leiding van Tess Olde Weghuis.

-Op 10 juni was de jaarlijkse seizoenafsluiting van onze jongste jeugd. Dit jaar was er een zeskamp georganiseerd, waarbij er gestreden werd om de John Siemerink Bokaal. Een prachtige afsluiting van het seizoen waar spelers en speelsters, maar ook de in grote getale aanwezige ouders erg van genoten.

-Op zaterdag 3 juni kwam een droom uit voor de spelers en begeleiders van het team JO13-1. Zij vertrokken die dag in alle vroegte om 06.45 uur naar Doornspijk om daar de bekerfinale te spelen tegen ESA uit Arnhem. Na het laatste fluitsignaal stond er een 3-2 voorsprong voor FC Berghuizen op het scorebord en dat betekende dat het team onder leiding van Ruben Kortink en Mart Reinink bekerwinnaar was geworden. Een uitstekende prestatie die ’s avonds nog eens extra werd beloond toen het team tijdens de sportverkiezing werd uitgeroepen tot sportploeg.

-Extra mooi waren ook de momenten waarop een jeugdteam het kampioenschap behaalde, zoals JO9-1, MO10-3, MO11-3, JO12-1, MO17-1 en MO20-1 dat zelfs 2 keer kampioen werd. Een mooie bekroning op een geslaagd seizoen.

 

*De zomerfeesten waren ook dit seizoen weer meer dan geslaagd. De weersomstandigheden waren perfect, de sporttoernooien optimaal bezet en de feesttent ’s avonds meer dan vol. Op zaterdag 3 juni werd met spanning uitgekeken naar de jaarlijkse sportverkiezing; bekerwinnaar JO-13 1 werd uitgeroepen tot sportploeg, Leen Vanwinsen tot sportvrouw, John Velthuis tot sportman, Gerwin Wissink tot stille kracht en Milan Velthuis tot aankomend talent.

 

*Natuurlijk was de verdere ontwikkeling van onze accommodatie ook dit seizoen weer regelmatig onderwerp van gesprek, zowel binnen onze vereniging, maar ook met de gemeente Oldenzaal. Zoals ieder seizoen werden er ook nu weer meerdere verbeteringen gerealiseerd.

-Zo werd het pupillenveld voorzien van een nieuwe kunstgrasmat en zijn rond het pupillenveld en veld 2 kantplanken aangebracht om zoveel mogelijk te voorkomen dat de infill van rubberkorrels buiten het speelveld terecht komt.

Bijzondere bijkomstigheid was dat er bij het aanleggen van het nieuwe kunstgras voor het pupillenveld sprake was van een “rollenverwisseling”. De mat bestemd voor FC Berghuizen was bij Quick’20 geleverd en die van Quick’20 bij FC Berghuizen. Omdat het pupillenveld bij ons groter is dan het veld bij Quick, waren er voor ons pupillenveld niet voldoende nieuwe matten beschikbaar en moest er een extra rol bijbesteld worden.

-In de “stille periode” was ons hoofdveld aan de beurt voor een groot onderhoud. Niet alleen de grasmat heeft een grote onderhoudsbeurt gehad, maar vooral om het veld heen is er veel gebeurd. Zo is er door de gemeente een nieuw leunhekwerk geplaatst met 2 nieuwe poorten voor de opstelplaatsen van de pupillendoelen, is er een nieuwe ballenvanger bij de klootschietbaan gekomen en zijn de oude dug outs vervangen door 2 nieuwe.

Mede dankzij een grote mate van zelfwerkzaamheid, uitgevoerd door onze onderhoudsploeg en de selectiespelers van zaterdag heren 1 en heren 2, aangevuld met enkele vrijwilligers, konden veel werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd worden; zoals het verwijderen van het oude hekwerk en de oude reclameborden, het plaatsen van nieuwe prullenbakken en het opknappen van de bankjes op het talud en niet in de laatste plaats het monteren van een nieuw railsysteem voor de reclameborden, waarna de sponsorcommissie alle reclameborden, waaronder vele nieuwe, weer een juiste plek heeft kunnen geven. In overleg met de gemeente proberen we voor volgend jaar de bestrating rondom het veld aan te pakken. Als ook dat is gerealiseerd hebben we weer een hoofdveld waar we trots op kunnen zijn.

-Veel overleg is er ook dit seizoen geweest met de gemeente over de grootste wens van de club, nieuwe en meer kleedkamers beneden. Het ontwerp van architect Leeferink voorziet in 6 kleedkamers, 2 kleedkamers voor scheidsrechters en trainers, een ruime materialenberging, een grote berging voor opslag en enkele verdere noodzakelijke ruimtes. Met veel trots kon het bestuur op de informatieavond van 1 mei dan ook het nieuwe ontwerp aan de aanwezige leden voorleggen. De planning is dat in november 2024 het geheel gereed moet zijn.

Bij agendapunt 12 van deze jaarvergadering zal er verdere uitleg volgen over de nieuwbouw van de kleedkamers en de aanpassing van het terras.

-Een negatief aspect met betrekking tot onze accommodatie zijn de vernielingen die worden aangebracht. Soms gebeurt dat met opzet, maar vaak is het zo dat het de voetballende jeugd overkomt. Gelukkig is de schade vaak klein en in de meeste situaties snel te repareren.

Maar wat er begin maart gebeurde overtrof alles. Uit één van de doelnetten was een heel groot stuk, heel netjes uitgeknipt. Het stuk was mooi rechthoekig, met precies het formaat om te kunnen gebruiken als afdeknet voor een aanhangwagen. Naar alle waarschijnlijkheid reed of rijdt er dus een aanhangwagen in Berghuizen / Oldenzaal met een afdeknet gemaakt van het doelnet van FC Berghuizen. De dader is helaas nooit opgespoord. Wel leverde het bericht over dit voorval op de facebookpagina van FC Berghuizen een nieuw record op. Dit bijzondere bericht werd maar liefst 66 keer gedeeld.

 

*Zoals bekend zijn financiën erg belangrijk voor de club. Gelukkig waren er meerdere financiële acties die de club ook dit jaar extra geld opleverden.

-Zo leverde de jaarlijkse Rabo Clubsupportactie € 2340,- op. Een mooi startbedrag voor de aanpassing van het terras.

-De extra schenking van de Vriendenloterij van € 1256,- en de opbrengst van de Grote Clubactie van € 3015,- waren ook meer dan welkom.

-Na de vervelende coronajaren kon Sint-Nicolaas in december gelukkig wel weer op huisbezoek, hetgeen resulteerde in een bruto opbrengst van deze actie van meer dan € 20.000,-, een resultaat dat in de hele geschiedenis van de Sint-Nicolaasactie slechts 3 keer eerder werd behaald.

-Ook onze sponsorcommissie zorgde dit seizoen wederom voor een goede bron van inkomsten, met veel nieuwe reclameborden langs het hoofdveld en de nog steeds groeiende businessclub. Niet onvermeld mag blijven dat met name onze selectiespelers voor veel nieuwe reclameborden hebben gezorgd.

-Positief is ook dat het contract met Contict, als hoofdsponsor voor de herenselectie, met enkele jaren is verlengd. Door zich ook voor de komende periode aan FC Berghuizen te verbinden geeft Contict duidelijk blijk van haar grote maatschappelijke betrokkenheid.

-Een ander contract dat met 3 jaar werd verlengd is het contract met de ING, als sponsor voor de ontwikkeling van het meisjesvoetbal in Nederland.

 

*Tijdens het seizoen waren er meerdere momenten waarop leden en/of vrijwilligers van onze vereniging een extra waardering kregen.

-Op zaterdag 18 maart werden Martijn Heskamp en Dennis Agterbos gehuldigd omdat ze 250 wedstrijden in ons eerste herenteam hadden gespeeld.

-Dennis Agterbos werd op 22 april nog eens extra in de spotlights gezet, vanwege het feit dat hij 100 doelpunten had gescoord voor de hoofdmacht van onze vereniging.

-Een andere bijzonder moment dat ook zeker in dit jaarverslag vermeld moeten worden was de nominatie voor jeugdsportploeg van Oldenzaal van ons MO17-1 team. Helaas werden ze niet tot jeugdsportploeg gekozen, maar alleen al de nominatie was een mooie en terechte waardering voor de geleverde prestaties.

 

*Ook in het seizoen 22-23 waren er meerdere momenten waarop een bijzondere activiteit plaats vond.

-Zo werd er op 1 december een avond voor vrijwilligers en sponsoren georganiseerd waar Mirjam Spitholt ons met de nodige humor en een gezonde dosis zelfspot wegwijs maakte in de geheimen van de gelukskunde.

-Natuurlijk werden ook dit seizoen weer de bekende jaarlijkse activiteiten georganiseerd. Zo was er op 21 oktober de bokbieravond, op 13 mei de foute party en op 7 januari het boerenkooltoernooi waar meer dan 70 spelers en speelsters, verdeeld over 8 teams, streden om de fel begeerde rookworst als hoofdprijs. Na afloop was het heerlijk genieten van het boerenkoolbuffet geserveerd door Ruud Ankone.

-Tijdens het WK-voetbal werd er weer een Koning Toto voetbalpoule georganiseerd. Er waren 2 winnaars die precies gelijk eindigden; Gijs Broeker en Bart Olde Kalter. Beiden ontvingen een voetbalreischeque van € 500,- en hun voornemen is om deze samen te gaan besteden.

-Van 24 juni t/m 1 juli was het Deense jeugdcircus Kaephoj te gast op ons spotcomplex. Samen met het Oldenzaalse Tubantino verzorgden ze enkele uitvoeringen waar zowel kinderen als volwassenen van genoten.

-Een hele bijzondere activiteit vond plaats op woensdagavond 29 maart. Die avond stond helemaal in het teken van de actie “FC Berghuizen dribbelt voor Turkije”. Naar aanleiding van de aardbeving in Turkije nam het team MO10-3, onder leiding van Monica Schasfoort het initiatief om geld in te zamelen voor de familie van speelster Seylin Kerem, die in het door de aardbeving getroffen gebied woonden. Een geweldig initiatief om op deze manier de familie van Seylin zo te kunnen helpen en weer een bewijs dat ook een voetbalvereniging een belangrijke sociale functie heeft. Met de actie werd € 2600,- bijeen gebracht.

 

*Tot slot enkele cijfers. We hebben met 38 teams, 11 senioren en 27 junioren, aan de verschillende competities deelgenomen. In  totaal namen 490 spelers en speelsters aan de competitie deel; 132 mannen, 45 vrouwen, 152 jongens en 161 meisjes. Van alle thuiswedstrijden werd 47% gewonnen tegenover 37% van de uitwedstrijden. De beste thuisdag waarop de meeste teams wonnen was zaterdag 17 september. De vereniging waar het meest tegen gespeeld werd is Quick’20.

 

*Terugkijkend op het seizoen 2022-2023 kunnen we constateren dat er weer veel positieve ontwikkelingen zijn geweest en hebben we opnieuw gemerkt dat we als club kunnen beschikken over een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Een positieve tendens is dat steeds meer leden en ouders van jeugdleden bereid zijn hun steentje bij te dragen aan de vereniging. Samen zijn we de vereniging en samen moeten we er voor zorgen dat onze vereniging op een goede manier kan blijven functioneren, zodat we terecht kunnen blijven zeggen: “FC Berghuizen is een club om trots op te zijn”.

 

Hoofdbestuur FC Berghuizen