Jaarverslag seizoen 2020-2021

* Vol goede moed begonnen we aan het seizoen 2020-2021. Het vervelende, door corona verpeste seizoen 2019-2020 hadden we achter ons en dit seizoen zou weer een normaal seizoen worden.
Er kon weer getraind en gevoetbald worden, de kleedkamers mochten weer worden gebruikt, het clubgebouw mocht weer open en toeschouwers waren weer welkom langs de lijn. Voor personen vanaf 18 jaar was er nog wel de anderhalve meter maatregel en in het clubgebouw moesten we ons houden aan looproutes en vaste zitplaatsen. Eindelijk konden we weer trainingen en wedstrijden bezoeken en na de training of wedstrijd kon er weer een drankje worden gedronken en worden genoten van de bekende gezelligheid in ons clubgebouw.

*Helaas, de mooie competitiestart ten spijt, werden er eind september nieuwe maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus; geen toeschouwers meer bij trainingen en wedstrijden, geen gebruik meer van kleedkamers en douches en het clubgebouw moest wederom worden gesloten.

*Begin oktober werden de maatregelen nog weer uitgebreid; geen competitie meer en trainen voor senioren was niet meer toegestaan. Gelukkig mochten de juniorenteams nog wel blijven trainen en onze begeleiders van de jeugdteams verdienen een groot compliment dat zij er voor hebben gezorgd dat alle trainingen zijn doorgegaan, zodat onze meisjes en jongens ook tijdens de gehele coronaperiode van de voetbalsport konden blijven genieten. Wel moest de afdeling voetbalzaken het trainingsschema een aantal keren bijstellen, of vanwege de invoering van de avondklok, dan wel vanwege het verschuiven van de avondklok.

*Begin maart werd duidelijk dat de competitie niet weer zou worden opgestart en er zo dus weer een voetbalseizoen verloren was gegaan. Corona was voetbal wederom de baas.

*Was het dan een seizoen waarin helemaal niets gebeurde? Nee, absoluut niet. Wel moest er een streep worden gezet door enkele vaste tradities zoals de bokbieravond, het boerenkooltoernooi en de zomerfeesten. En ook de Sint-Nicolaasactie kende haar beperkingen; geen huisbezoeken, maar wel als alternatief een bezoek aan Sinterklaas in boerderij “De Stakenboer” of een filmpje bestellen waarop Sint-Nicolaas de kinderen toespreekt.

*Het was juist een seizoen met tal alternatieve, bijzondere en mooie activiteiten.

-Zo werd er in oktober/november op enkele vrijdagavonden en zaterdagen het ING pupillentoernooi georganiseerd. Een toernooi waarbij het niet alleen ging om het winnen van wedstrijden, maar ook samenspel en positief coachen werden met punten beloond. Een belangrijke bijdrage aan het welslagen van dit toernooi werd geleverd door de ROC-stagiaires.

-Iedere vrijdagavond was het feest voor onze Groenlinkjes. Met veel plezier en enthousiasme werd er door deze steeds groter wordende groep getraind onder leiding van Cees Schurink en Roy Scholte op Reimer. Na afloop van iedere training gingen de jongens en meisjes met een grote glimlach naar huis.

-Op maandag 28 december werd er door de organisatoren van het afgelaste nieuwjaarboerenkooltoernooi een digitale FC Berghuizen Bingo Voetbalquiz georganiseerd.

Behalve dat er prijzen konden worden gewonnen met de bingo werden er tussendoor ook voetbalvragen gesteld, waarmee ook prijzen konden worden gewonnen. Door het grote aantal deelnemers en de verschillende sponsoren die de prijzen beschikbaar stelden, werd het een zeer succesvolle en gezellige avond.

-Het jeugdbestuur zorgde voor een mooie geste door alle vrijwilligers van de jeugdafdeling een kerstkaart te sturen met als tekst: “Wij willen jullie ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar bij de jeugd van FC Berghuizen. Complimenten voor jullie inzet en flexibiliteit in dit veelbewogen jaar”.

-In maart kregen alle senioren een schrijven van het bestuur en de voorzitters van de afdelingen om hen een hart onder de riem te steken in deze vervelende coronatijd. Als teken dat er door de club aan hen werd gedacht en als waardering dat alle leden de club trouw waren gebleven kregen alle seniorenleden een FC Berghuizen “verlichtingsbandje” aangeboden. Tevens een aanmoediging om ook in de avonduren op een veilige manier een ommetje te kunnen maken.

-Op vrijdag 19 maart werd er door zeven vrienden van de Nutsschool op ons sportcomplex een voetbaltoernooi voor jongens en meisjes t/m 6 jaar georganiseerd, om zo punten te verdienen voor kwalificatie voor het toernooi om de FC Twente Cup 2021. Een mooi gebaar van vriendschap en maatschappelijke betrokkenheid.

-Tijdens het paasweekend werd er door het jeugdbestuur een speurtocht naar paaseieren in de wijk georganiseerd. De gevonden letters op de paaseieren vormden de oplossing. Met veel enthousiasme werd er door onze jeugdige leden aan deelgenomen. Als winnaars van al het speurwerk kwamen Sophie en Babet Oude Huikink uit de bus.

-Voor het tweede opeenvolgende seizoen kon de competitie, vanwege de geldende coronamaatregelen, niet worden uitgespeeld en ook een training was voor spelende leden van boven de 26 niet mogelijk, laat staan een goede pot voetbal tegen een tegenstander. Om te waarderen dat de spelende leden, ondanks alle beperkingen, de club trouw zijn gebleven en om het gemis volop te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen enigszins te compenseren, stelde het bestuur voor ieder seniorenteam een tegoedbon van € 15,- per spelend lid beschikbaar die in het clubgebouw kon worden gebruikt.

-Dat we blij mogen zijn met alle stagiaires werd op zaterdag 3 april weer bewezen door de ROC studenten Ellis, Marron, Sander en Demi, die op die dag een paasclinic voor onze voetballende jeugd organiseerden. Mede door de perfecte organisatie beleefden de deelnemende jongens en meisjes veel plezier aan deze clinic.

-“Wat ons bindt is het plezier van een bewegend kind”. Deze slogan stond centraal tijdens de Boescoolfit kennismakingscursussen die bij FC Berghuizen in de maand april werden gehouden. Tijdens vier vrijdagavonden konden jongens en meisjes genieten van leuke en gevarieerde voetbalspelletjes en wedstrijden. Een mooie samenwerking tussen Boescoolfit en FC Berghuizen.

-Op Koningsdag, 27 april, was er wederom een bijzondere activiteit op ons sportcomplex. In samenwerking met Impuls en FC Twente scoren in de wijk, werd “Actief na school” georganiseerd, speciaal bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Er waren onderlinge wedstrijdjes in verschillende sporten, zoals voetbal, unihockey, handbal en knotsbal en ook was er voetbaldarts en doelgatenschieten. Wederom een geslaagde activiteit.

-In aanloop naar het Europees Kampioenschap voetbal werd er door Dennis Agterbos, Colin Scholte op Reimer en Jasper Olde Hendrikman een EK-poule georganiseerd. De grote vraag hierbij was natuurlijk: “Wie wordt de Jan Koning toto van FC Berghuizen?”

De opzet viel zeer in de smaak getuige het grote aantal fanatieke deelnemers. Als ronde winnaars kwamen Derk Damhuis, Jelle Punt, Michel Koop, Fabio Haarsma, Sjoerd Jansen en Renee Berends uit de bus. Maar de grote winnaar was Patrick Elfrink en daarmee verwierf hij eeuwige roem werd hij gekroond tot de Koning Toto van FC Berghuizen.

-De knaller van het seizoen vond plaats op zaterdag 12 juni. In samenwerking met de KNVB, het Oranjefonds, Impuls, ING en FC Twente Scoren in de Wijk werd als alternatief voor de afgelaste Zomerfeesten de Nationale EK Voetbaldag in combinatie met het Oranjefestival georganiseerd. Een dag met sportieve activiteiten voor jong en oud voor zowel leden als niet leden. Zo kon er onder andere worden deelgenomen aan Walking Football, Peutervoetbal, voetgolf, voetvolley, was er een pannakooi en een springkussen en kon er worden deelgenomen aan een uitdagend circuit. Het werd een zeer geslaagde dag, waar meer dan 400 leden en niet leden onder perfecte weersomstandigheden meededen aan allerlei sportieve activiteiten.

*Naast allerlei activiteiten waren er binnen de vereniging natuurlijk ook meerdere positieve ontwikkelingen, zowel organisatorisch als ook op met name voetbalgebied.

-Zo konden er in december twee nieuwe vertrouwenspersonen worden voorgesteld, te weten Kim Huiskes en Bennie Laarveld. Het is voor een vereniging belangrijk vertrouwenspersonen te hebben waar je altijd terecht kunt op het moment dat je met vragen zit die je niet gemakkelijk stelt of dat je in een situatie terecht bent gekomen die valt onder grensoverschrijdend gedrag. Kim en Bennie zijn er voor iedereen die binnen de vereniging actief is; leden, vrijwilligers en ouders.

-Een belangrijke ontwikkeling op voetbalgebied was dat uitbreiding van de afdeling voetbalzaken. Deze voor FC Berghuizen zo belangrijke afdeling werd op volle sterkte gebracht zodat iedere groepering, senioren vrouwen, senioren heren, junioren meisjes, junioren jongens, pupillen meisjes en pupillen jongens, nu één of meerdere vaste aanspreekpunten binnen deze afdeling heeft. Voetbal staat nu duidelijk weer op nummer één bij FC Berghuizen.

-Stilstand is achteruitgang. Daarom waren er, in samenwerking met en onder leiding van het Strategisch Ontwerpbureau INC, vorig seizoen een aantal scenario’s ontwikkeld die passend zijn bij de identiteit van FC Berghuizen en de ambitie die we als club hebben. Op 29 september zouden deze scenario’s en dus het toekomstbeeld van FC Berghuizen met de leden worden besproken. Helaas gooide ook hier corona roet in het eten. Ook dit, voor de toekomst van FC Berghuizen zo belangrijke aspect, moet dus nog worden ingehaald.

-In de loop van het seizoen werden de contracten met de trainer van heren 1, Niek Smudde, en de trainster van vrouwen 1, Leanne Pegge, met een jaar verlengd.

-Na een aantal jaren op voortreffelijke wijze het wedstrijdsecretariaat te hebben beheerd, gaven Nick Kramer en Michel Koop aan hiermee te willen stoppen. Onder leiding van Nick en Michel werd deze cruciale functie sterk gemoderniseerd en waren zij jarenlang het laagdrempelige aanspreekpunt voor de leiders en trainers. De taken van Michel en Nick zijn inmiddels overgenomen door André oude Lohuis, Melissa Polhuis en Marion Postma.

-Niet alleen het wedstrijdsecretariaat ging over in andere handen, maar ook in het beheer van de ledenadministratie kwam een wisseling. Patrick Withag stopte, met als opvolgster zijn zus Nathalie.

-Om beter inzicht te krijgen in de redenen waarom leden zich afmelden is er een enquête opgesteld die naar alle leden wordt gestuurd die zich hebben afgemeld. Op deze manier hopen we duidelijk te krijgen waarom leden zich afmelden en daar waar mogelijk op in te spelen met als doel huidige en toekomstige leden te behouden.

-Regeren is vooruitzien. Dat geldt zeker voor het aankomende jubileum van onze vereniging die is opgericht op 22 november 1947. Op 22 november 2022 vieren we dus het 75 jarig jubileum van onze vereniging, met daaraan voorafgaand, van 22 november 2021 tot en met 22 november 2022, het jubileumjaar. Om dit jubileumjaar handen en voeten te geven is er een jubileumcommissie opgericht. Deze commissie onder voorzitterschap van Joachim Wissink bestaat verder uit Barry Kwast, Robbin Oude Tijdhof, Judith Engberink, Robin Olde Kalter, Gerwin Wissink, Muriel Kattier, Jelle Punt en Nadine van Asperen. Het belooft een prachtig jubileumjaar te worden met mooie en bijzondere activiteiten.

*Zoals ieder seizoen was er ook dit seizoen weer veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van onze accommodatie en waren er ook successen met betrekking tot het gebruik, dan wel uitbreiding van materialen.

-Het begon al meteen in augustus toen via een zakenrelatie van Gerwin Wissink door Alba Components aan FC Berghuizen 10 wedstrijdballen werden aangeboden.

-Begin oktober werd er gestart met de aanleg van de trainingsverlichting voor veld 3. De uitvoering van het plaatsen van de 6 masten met LED verlichting was in handen van Sportverlichting.com.

Toen begin november de lampen voor de eerste keer konden worden ontstoken kon met recht worden gezegd dat FC Berghuizen over een complete trainingsaccommodatie beschikt. De bijdrage van €5000,- van het Coöperatiefonds van de Rabobank voor de realisatie van dit project was zeer welkom.

-In de omheining van de velden 1 en 2 zijn 4 extra poorten aangebracht, met daarachter opstelplaatsen voor de pupillendoelen. Zo kunnen deze doelen na gebruik eenvoudig en zonder ze te beschadigen van de velden worden verwijderd.

-Met de gemeente Oldenzaal is wederom veelvuldig overleg geweest over de verbetering van onze accommodatie. Onderwerp van gesprek waren dan vooral de vervanging van het kunstgras van het pupillenveld en de renovatie, dan wel nieuwbouw en uitbreiding van de kleedkamers beneden. Voor beide projecten geldt dat het de bedoeling is dat ze op de begroting van 2022 worden geplaatst, zodat in januari 2022 direct met de voorbereiding kan worden begonnen met als doel een zo snel mogelijke realisatie. Met de gemeente is overeenstemming bereikt dat het aantal kleedkamers beneden zal worden uitgebreid van 4 naar 6. Het is nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van renovatie, dan wel nieuwbouw.

*Financieel was het een moeilijk seizoen. Het missen van de inkomsten van de afgelaste activiteiten (bokbieravond en zomerfeesten) en vooral het gemis van de normale inkomsten vanuit het clubgebouw hakten er behoorlijk in. Gelukkig konden we gebruik maken van de overheidssteun die aan de verenigingen werd aangeboden. Hierdoor werd het verlies enigszins goedgemaakt. Daarnaast was het fijn dat, naast de vaste financiële acties, een aantal extra financiële acties voor extra inkomsten zorgden.

-Een actie waarin FC Berghuizen traditioneel altijd goed scoort is de Rabo Clubsupport. En ook dit jaar was dat niet anders. Er werd weer massaal gestemd op onze mooie vereniging. Het leverde de club €2.442,83 op.

-Nieuw was de Andres Iniesta wijnactie in samenwerking met Wijnhandel-Slijterij “De Smörre”. De wijn kon per doos van 6 flessen worden besteld, waarbij er van iedere verkochte fles wijn € 1,50 naar onze club ging. Ook waren er bij de aankoop van de wijnen enkele prijzen te verdienen. Deze actie leverde de club € 276,- op. Tessa Struis en Barry Kwast waren de gelukkigen die een shirt en een bal van Adres Iniesta in ontvangst mochten nemen. Verder waren er nog 10 prijswinnaars die ook een shirt hadden gewonnen.

-Natuurlijk deed FC Berghuizen ook weer mee aan de Grote Clubactie. Door de verkoop van deze loten kon er € 1073,- worden bijgeschreven op de rekening van onze penningmeester.

-Een bijzondere actie was “Rondje voor de Club”. Omdat het clubgebouw was gesloten, was een echt rondje geven niet mogelijk. Supporters en leden werden daarom opgeroepen een digitaal rondje te geven, niet aan teamgenoten of vrienden, maar aan de club. In totaal werden er 34 digitale rondjes gegeven en dat leverde de club € 376,15 op.

*Tijdens het seizoen 2020-2021 werden er 2 jaarvergaderingen gehouden.

-De voor 16 november geplande jaarvergadering moest vanwege de coronamaatregelen worden verschoven naar 14 december. Bij deze jaarvergadering mochten slechts 30 personen fysiek in het clubgebouw aanwezig mochten zijn en de overige leden konden de vergadering thuis via een livestream volgen. Deze beperking had wel tot gevolg dat de huldiging van de jubilarissen niet plaats kon vinden en naar een later moment verschoven moest worden.

Even leek het er op dat er door de coronamaatregelen een einde zou komen aan de traditie om na de jaarvergadering een gehaktbal te nuttigen. Maar dit voorbij laten gaan ………, dat kon natuurlijk niet. Daarom kwamen Bjorna Hommels en Lotte Diepenmaat met het idee om op de avond van de jaarvergadering DE BAL bij de deelnemers thuis te bezorgen. Een geweldig initiatief. En zo gingen  Bjorna, Lotte en Gerwin op de avond van de jaarvergadering op pad om in binnen- en buitenland (Sander) de bal te bezorgen. En natuurlijk hoorde daar ook nog de traditionele “beugel” bij.

Het was geweldig te zien dat er in onze vereniging, juist in moeilijke en vervelende tijden, altijd weer mensen zijn die juist dan creatief worden en zich extra inzetten.

-De tweede jaarvergadering was een buitengewone algemene ledenvergadering die werd gehouden op maandag 5 juli met als enige onderwerp de uniforme kledinglijn voor de jeugdafdeling. Nadat Frank Kattier de wenselijkheid en noodzaak had uitgelegd, presenteerden Bas Verbeek en Rudie Teunissen, namens de sponsorcommissie het uitgewerkte voorstel. Het uniforme tenue, met een aparte kledinglijn voor dames en heren, zal worden besteld bij de firma Mensink uit Denekamp. Mede door de bijdragen van twee shirtsponsoren, te weten Winkelcemtrum Zuid-Berghuizen BV en Bauhaus is er voor alle junioren sprake van een beperkte contributieverhoging van € 2,50 per maand.

Op de vraag wie er voor het gepresenteerde voorstel was, gingen de handen van alle aanwezigen de lucht in. Conclusie; het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Een nog te benoemen kledingcommissie zal de verdere uitwerking en invoering voor haarrekening nemen.

*In samenwerking met onze zusterverenigingen Oldenzaal, Quick en De Esch zijn er 5 werkgroepen samengesteld, met in iedere werkgroep een vertegenwoordiger van iedere vereniging. Het doel is om in gezamenlijkheid enkele onderwerpen die ons allemaal raken met elkaar te bespreken en te bekijken hoe we hier samen voordeel uit kunnen halen. De onderwerpen van de werkgroepen zijn: energie en duurzaamheid, facilitair, sportlink, sportpark rookvrij en vrijwilligersbeleid. De vertegenwoordigers van FC Berghuizen zijn: Reynold Kip, Wally Mulder, Patrick Withag, Gerald Siers en Stephanie Ankone.

*In januari heeft FC Berghuizen met De Monnik & Grolsch een nieuw contract gesloten. Ook de komende jaren zal De Monnik & Grolsch dus de dranken aan FC Berghuizen gaan leveren. De inmiddels jarenlange samenwerking werd met wederom 5 jaar verlengd. Tevens hebben De Monnik en Grolsch ook hun lidmaatschap van de business club met 5 jaar verlengd.

*Soms kom je als team net een paar spelers te kort. Dat ondervond ook zondag heren 2. De oplossing; een creatieve vacature opstellen waarin het aangeboden contract meteen opviel: “Na een proefperiode van 1 training wordt uw contract per direct omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Uw functie wordt ingeschaald op basis van de CAO VVCS. De schaal waarin u wordt ingedeeld is 10.0. Dit betekent dat u na elke wedstrijd recht heeft op een gratis beugel Grolsch en een gehaktbal met saus naar keuze. Indien u topscorer wordt dan stijgt u naar schaal 10.1. Dat betekent dat u naast bovenstaande ook recht heeft op een zakje paprikachips”

Geen wonder dat er na zo’n oproep voldoende aanvulling voor het team werd gevonden.

*Op het eind van het seizoen verscheen er nog een corona-editie van het clubblad Groen&Wit. Was het oorspronkelijk de bedoeling dat het een online uitgave zou worden, door de geste van Drukkerij Veltman om de gehele drukkosten voor haar rekening te nemen, ontving ieder lid deze editie toch nog fysiek in de brievenbus.

*Terugkijkend op het seizoen 2020-2021 kunnen we constateren dat het wederom een vreemd seizoen was waarin het voetbal genadeloos onderuit werd gehaald door het coronavirus. Maar het seizoen heeft ook laten zien hoe betrokken onze leden en vrijwilligers zijn. Ondanks de vervelende omstandigheden is er veel werk verzet, zijn de trainingen voor de jeugd gewoon doorgegaan en zijn er creatieve activiteiten ontstaan. Daarvoor verdienen alle leden en vrijwilligers een heel groot compliment. Kijkend naar de inzet van al die leden en vrijwilligers, kunnen we als bestuur alleen maar zeggen: “FC Berghuizen is een club om trots op te zijn”.

Hoofdbestuur FC Berghuizen