In memoriam Bennie Christenhusz

Hoewel Bennie nooit bij FC Berghuizen gevoetbald heeft, was hij zeer betrokken bij onze club.

Toen zijn zoon Mark begon te voetballen was Bennie een van zijn grootste supporters.

Altijd aanwezig en weldra maakte hij vrienden.

Bennie begon hand- en spandiensten te verlenen en het was geen toeval dat hij in de kantine zijn weg vond. Hij als ambulant kelner wist precies hoe je om moest gaan met zijn klanten.

Na niet al te lange tijd werd Bennie gevraagd om voorzitter van de kantinecommissie te worden. Ik kan me het gesprek, dat ik samen met voorzitter Henk Bartelink voerde,  bij Bennie thuis nog goed herinneren.

Bennie aarzelde en vroeg zijn vrouw Marietje om haar mening.

Marietje zei: “Als je het graag wilt, moet je het doen.”

Bennie bleef tot het lichamelijk niet meer kon zijn kantinediensten op de zondagmorgen draaien.

Het was niet verwonderlijk dat Bennie door de Sint-Nicolaascommissie gevraagd werd om toe te treden tot het gilde van Sinterklaas. Het Sint pak zat hem figuurlijk als gegoten. Bennie was Sinterklaas, een vermanend woord waar nodig, maar nog meer de Goed Heiligman die lovend sprak over al het goede dat over de kinderen in Zijn grote boek stond. Meer dan 45 jaar heeft hij op waardige wijze kinderen een meer dan plezierige avond bezorgd.

Bennie was een verwoed kaartspeler. De kruisjasavonden bij FC Berghuizen waren voor hem avonden waar hij naar uitzag. Bennie genoot met volle teugen van het spel maar ook van het Mümmelmänchen na afloop. Ook bezochten wij, Bennie Fons Wissink en ik jarenlang de kaartavonden in de Lutte. Mooie herinneringen aan mooie avonden.

Toen zijn vrouw Marietje steeds zieker werd zorgde Bennie er voor dat hij toch nog gelegenheid vond om de kaartavonden van FC Berghuizen te bezoeken.

Toen ik op donderdag 15 februari emotioneel afscheid van Bennie nam hebben we samen onze herinneringen gedeeld. Herinneringen die me altijd bij zullen blijven.

Groot is het verlies voor zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Bennie laat een leegte achter, maar zij zullen zich getroost weten door al die mooie herinneringen aan een fijne man, vader en opa.

FC Berghuizen is Bennie veel dank verschuldigd.

De naam Bennie Christenhusz zal binnen FC Berghuizen altijd met respect worden uitgesproken.

Jan Olde Kalter