Drie vrijwilligers in het zonnetje gezet 

Tijdens de meer dan gezellige “super Sunday” werden door het bestuur 3 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het betrof Alwie Kip, Hans Uit het Broek en Jan Koop.
Voor Alwie geldt dat hij al meer dan 20 jaar ieder weekend, vaak op de zaterdag en de zondag, actief is als clubscheidsrechter. Je doet nooit tevergeefs een beroep op Alwie als het gaat om het fluiten van een wedstrijd. Als waardering hiervoor werd Alwie benoemd tot Lid van Waardering van FC Berghuizen.
Voor Hans geldt dat hij zich in de loop der jaren in meerdere functies verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Zo was hij 5 jaar redactielid van ons clubblad, meer dan 25 jaar jeugdtrainer en de laatste 6 jaar lid van de afdeling voetbalzaken. Voor deze verdiensten werd Hans benoemd tot Vrijwilliger van Waardering van FC Berghuizen.
Jan kennen we natuurlijk allemaal als leider van onze jongste jeugd. Een taak die hij al 19 jaar uitoefent. Daarnaast is hij al 6 jaar consul van onze vereniging. Ook is Jan de vaste chauffeur van tractor met platte wagen als er een kampioensteam van FC Berghuizen gehuldigd moet worden. Voor al zijn vrijwilligerswerk werd Jan benoemd tot Lid van Waardering van FC Berghuizen.Nadat voorzitter Wim Olde Kalter de drie heren had toegesproken, waarbij hij uitgebreid stilstond bij hun verdiensten voor de club, overhandigde hij hen de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen.Hoofdbestuur FC Berghuizen