De toekomst van FC Berghuizen

Beste kaderleden en vrijwilligers en andere geïnteresseerden,

Onlangs hebben we met een aantal personen vanuit verschillende onderdelen uit de club nagedacht over de toekomst van FC Berghuizen. Hierbij hebben we stilgestaan bij landelijke trends, maar ook de specifieke situatie waarin FC Berghuizen zich bevindt. Dit hebben we in een tweetal sessies gedaan waarbij we ondersteund zijn door Strategisch Ontwerpbureau INC (https://ontwerpbureauinc.nl/) uit Enschede. Dit bureau is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven en instellingen om hen te helpen vernieuwen, te onderscheiden, te verduurzamen en betere klantervaringen te ontwerpen.

Samen met Strategisch Ontwerpbureau INC hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld die passend zijn bij de identiteit van FC Berghuizen en de ambitie die we hebben.

Graag willen we deze scenario’s, en dus het toekomstbeeld van FC Berghuizen, met jullie delen. Dit willen we doen op dinsdag 29 september van 20.00 tot 21.00 uur in de kantine van FC Berghuizen. We hopen dat jullie hier in grote getalen bij aanwezig kunnen zijn. Uiteraard willen we ons hierbij houden aan de geldende corona-regels. Daarom je aanmelding graag sturen naar: jeugdbestuur@fcberghuizen.nl. Mocht het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit van de kantine overschrijden, zal er een tweede avond worden georganiseerd.

Met vriendelijk groet,
Jeugd- en hoofdbestuur FC Berghuizen