Winnaars vaantjesjacht

De “vaantjesjacht” van FC Berghuizen is ten einde. We kunnen zeker spreken van een succes. Vooral in de periode toen er nog niet getraind mocht worden hebben we vele jongens en meisjes (leden en niet leden) en zelfs hele gezinnen door de straten van Zuid-Berghuizen zien trekken; lopend dan wel fietsend. Allemaal op zoek naar de inmiddels bekende vaantjes van FC Berghuizen. Het was echt niet gemakkelijk omdat de vaantjes over de gehele wijk verspreid waren.

In totaal zijn er 20 formulieren ingeleverd, waarvan 16 helemaal goed ingevuld. Iedereen die een formulier heeft ingeleverd krijgt een prijsje en onder de 16 deelnemers die alles goed hebben ingevuld wordt de hoofdprijs verloot.
Die verloting en het uitreiken van de prijzen zal door het jeugdbestuur worden gedaan.

Leuk om nog te melden is dat de voetbalvereniging Eerbeekse Boys uit Eerbeek, naar het voorbeeld van FC Berghuizen, inmiddels ook is gestart met een vaantjesjacht. Zo zie je maar weer; goed voorbeeld doet volgen.