Peutervoetbal een groot succes!

Afgelopen zondag is er een pilot peutervoetbal georganiseerd door FC Berghuizen en Columbus Junior. Maar liefst 30 kinderen tussen de 2 en 5 jaar hadden zich opgegeven om kennis te maken met voetbal. De dames van zaterdag 1 verzorgden leuke spellen en oefeningen. Plezier maken en lekker bewegen met elkaar stond voorop. Het was een groot succes! In het voorjaar gaan we starten met meerdere trainingen, verdere informatie hierover volgt later.

Hallo Berghuizen heeft ook een rapportage gemaakt, deze is hier te vinden:
https://www.halloberghuizen.nl/nieuws/filmpje-peutervoetbal-bij-fc-berghuizen