Met beter voetbal naar een hoger niveau

Binnen FC Berghuizen leeft de ambitie om met zowel de jeugd als de senioren op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen.

  • Wat is hiervoor nodig?
  • Wat missen we bij FC Berghuizen om dit te realiseren?

Op welke wijze moeten we selecteren?

Als we onze ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen handen en voeten willen geven moeten we duidelijke afspraken maken hoe we dat willen realiseren.
Daarom staat tijdens de komende visiebijeenkomst op maandag 6 april aanstaande het thema “Prestatievoetbal” centraal.

Hiervoor nodigen we alle leden, alle vrijwilligers, maar vooral de begeleiders van onze huidige selectieteams uit. Het resultaat van de avond moet zijn dat we een beleid uitzetten voor de toekomst, dat als leidraad dient voor alle teams en begeleider.

Iedereen heeft een mening

Geef aan hoe jij het prestatievoetbal voor je ziet, wat jij belangrijk vindt. Dat kan tijdens de visiebijeenkomst van maandag 6 april aanstaande in het clubgebouw van FC Berghuizen. Het begint om 20.30 uur, inloop met koffie vanaf 20.00 uur. Je kunt je opgeven via info@fcberghuizen.nl.

Laat deze kans niet liggen en praat mee over jouw vereniging.