Kleedkamerproblematiek FC Berghuizen

Nu we de eerste oefenwedstrijden en de start van de competitie achter de rug hebben is het overduidelijk dat we over te weinig kleedkamers beschikken. Een toenemend aantal teams op de zaterdag, waaronder steeds meer gemengde teams, zorgt ervoor dat ons wedstijdsecretariaat er een flinke uitdaging aan heeft om voor de zaterdagen een goede kleedkamerindeling te maken.

Als bestuur zijn we met de gemeente in gesprek over renovatie, dan wel nieuwbouw van de 4 kleedkamers beneden. Duidelijk is al wel dat er een uitbreiding zal komen van 4 naar 6 kleedkamers. In de kadernota van de gemeente Oldenzaal is hiervoor een bedrag van € 700.000,- opgenomen. In de maand november zal door de gemeenteraad de begroting voor 2022 worden vastgesteld en zal blijken of dit bedrag definitief in de begroting voor 2022 zal worden meegenomen. Gezien de acute situatie waarin we nu verkeren en de gesprekken die we hierover met de betrokken wethouder en vertegenwoordigers van enkele politieke partijen hebben gehad, gaan we er van uit dat het bedrag in de begroting van 2022 zal worden opgenomen. Maar ook dan zullen de 6 kleedkamers nog niet direct beschikbaar zijn.

Tot aan die tijd blijft het helaas behelpen en zal er op meerdere momenten op de zaterdag een ongewenste overlap van meerdere teams in dezelfde kleedkamer kunnen voorkomen. Om ongewenste overlap van jongens- en meisjesteams te voorkomen hebben we besloten om met ingang van zaterdag 9 oktober voor de zaterdagen een duidelijke verdeling te maken tussen jongens/heren- en meisjes/vrouwenkleedkamers.

DE 4 KLEEDKAMERS BENEDEN ZULLEN ALLEEN VOOR  JONGENS EN HEREN WORDEN GEBRUIKT EN DE 4 KLEEDKAMERS BOVEN ZULLEN ALLEEN VOOR MEISJES EN VROUWEN WORDEN GEBRUIKT.

Bestuur en wedstijdsecretariaat doen hun uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het zal dit seizoen dus best wel eens een beetje schikken zijn, maar het is helaas niet anders. We rekenen in deze op jullie begrip en medewerking.

Bestuur FC Berghuizen.