Update: FC Berghuizen 75 jaar

Geen jubileumboek, wel 3 historische weekenden 

Bij veel leden en oud leden hebben ze een bijzondere plek; het gele jubileumboek t.g.v. 40 jaar FC Berghuizen en het groene t.g.v. 50 jaar FC Berghuizen.

Nu FC Berghuizen 75 jaar bestaat is er gekozen voor een andere aanpak. Geen jubileumboek maar 3 historische weekenden waarin de geschiedenis van onze club, verdeeld over 3 periodes van 25 jaar, zichtbaar zal worden gemaakt aan de hand van allerlei historische materialen; foto’s uit de oude doos, krantenartikelen, oude clubbladen, gewonnen  trofeeën, correspondentie uit het verleden, bijzondere verzamelingen die enkele leden hebben bijgehouden enz. enz. Kortom alles wat onze club zo groot heeft gemaakt zal tijden deze weekenden te zien zijn, met extra aandacht voor de vele hoogtepunten; kampioenschappen, uitbreiding accommodatie, jubilarissen, pupil van de week, de Groenlinkjes, viering vorige jubilea, enz. enz. Een natuurlijk ontbreken de vele teamfoto’s niet.

Maart, mei en oktober 

De 3 weekenden worden gehouden in de maanden maart, mei en oktober.Op 11, 12 en 13 maart is het eerste weekend waarin de geschiedenis vanaf 1947 tot en met het seizoen 1971-1972 aan bod komt. De periode vanaf het seizoen 1972-1973 tot en met het seizoen 1996-1997 komt tijdens het tweede weekend van 20, 21 en 22 mei aan bod. De derde periode van 25 jaar, vanaf het seizoen 1997-1998 tot en met het seizoen 2021-2022, is te zien in het weekend van 7, 8 en 9 oktober.

Reünie 

Tijdens die weekenden gaan we ook zoveel mogelijk spelers, speelsters, begeleiders en bestuurs- en commissieleden uit die betreffende periode uitnodigen. Het moet een grote reünie worden en het zou fantastisch zijn als er die weekenden zo veel mogelijk leden en oud-leden aanwezig zijn. Zo kunnen het 3 mooie weekenden worden om elkaar weer eens te zien en alle hoogtepunten, teleurstellingen, herinneringen en vooral de bijzondere gebeurtenissen nog eens met elkaar te bespreken.

We gaan proberen, voor zover mogelijk, de kampioensteams uit iedere periode uit te nodigen. Daarnaast zullen er ook bijzondere groepen worden uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld voor het eerste weekend alle Groenlinkjes uit het verleden en het D3 elftal dat in het seizoen 1968-1969 kampioen werd.

Zegt het voort 

Het is best lastig om iedereen persoonlijk voor het betreffende weekend uit te nodigen omdat we niet van iedereen een mailadres of telefoonnummer hebben. Krijg je te zijner tijd een uitnodiging, dan doen we een beroep op eenieder om die uitnodiging zo veel mogelijk te delen met je oud-ploeggenoten en oud-commissieleden. Wellicht heb je nog contact met hen en kun je via telefoon, mail, facebook enz. je toenmalige teamgenoten op de hoogte brengen van deze bijzondere weekenden.

Via onze website en facebook houden we jullie van alle ontwikkelingen op de hoogte. Samen kunnen we er 3 fantastische weekenden van maken.