Dames- en meisjesvoetbal FC Berghuizen

Deze week ontvangen alle spelende vrouwelijke leden en de begeleiding van de dames- en meidenteams een link met een vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de leden van de verenging aankijken tegen de toekomst van het dames- en meisjesvoetbal binnen FC Berghuizen.

Het betreft een vragenlijst voor dames en meisjes, als spelend lid van de vereniging en voor de begeleiding, staf en commissies. We adviseren dat de groep M08 t/m M011 deze vragenlijst samen met hun ouders invult. De vragenlijst is overigens volstrekt anoniem.

Voor een goede analyse is het erg belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld, het kost slechts een paar minuten van jullie tijd.

Hartelijk dank voor de medewerking! 

Projectgroep dames- en meisjesvoetbal FC Berghuizen
Nadine van Asperen
Richard Jansink
Ronny oude Veldhuis
Arnoud Veldhuis

N.B. Zijn er vragen dan kunnen deze gesteld worden aan de projectgroep via: secretariaat@fcberghuizen.nl