Begroting pupillenveld en kleedkamers goedgekeurd

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Oldenzaal zich gebogen over de begroting voor het jaar 2022. Voor FC Berghuizen een belangrijk moment omdat op die begroting de bedragen waren opgenomen van zowel de vervanging van het kunstgras van het pupillenveld als de renovatie/nieuwbouw en uitbreiding van de kleedkamers beneden. Beide bedragen zijn door de gemeenteraad goedgekeurd.

Dat betekent dat er voor het pupillenveld een bedrag van € 115.000,- beschikbaar is om het veld te voorzien van een nieuwe kunstgrasmat en tevens zullen er nieuwe schoonloopmatten bij de poorten van het veld worden aangebracht en zal het gehele veld worden voorzien van “kantplanken”. De uitvoering vindt plaats in 2022.

Voor de kleedkamers beneden is een bedrag € 701.500,- beschikbaar. Afgesproken is dat hier het aantal kleedkamers wordt uitgebreid van 4 naar 6. De komende periode zal samen met de gemeente worden bekeken of er renovatie, dan wel nieuwbouw plaats zal vinden. In overleg met de gemeente zal ook worden bekeken wat de beste periode is om tot uitvoering over te gaan.