Alle velden afgekeurd

In overleg met de consul en de gemeente is er besloten dat er zowel op kunstgras, als op de natuurgrasvelden niet op gespeeld mag worden. De natuurgrasvelden en de kunstgrasvelden zijn van vrijdag 12 januari t/m zondag 14 januari afgekeurd. Maandag 15 januari worden zowel de kunstgrasvelden als de natuurgrasvelden opnieuw gekeurd.