15 april visiebijeenkomst FC Berghuizen

Wat moet er veranderen bij FC Berghuizen?

Tijdens de ambitieavonden van april 2017 zijn door de deelnemers 5 belangrijke speerpunten genoemd die binnen FC Berghuizen verbeterd moesten worden: technisch beleid, organisatiestructuur, vrijwilligersbeleid, accommodatie en communicatie. Bestuur en meerdere geledingen uit de vereniging hebben inmiddels samen flinke stappen gezet om deze punten te verbeteren.

Waar moet extra aandacht aan worden gegeven?

Graag willen we als bestuur weer met jullie (leden, vrijwilligers en ouders) in gesprek om te brainstormen over de toekomst van FC Berghuizen. Wat zijn de punten waar extra aandacht voor moet zijn? Welke ontwikkelingen zou je graag zien bij FC Berghuizen? Hoe moet onze vereniging er over 5 jaar uitzien?

Iedereen heeft een mening

Geef aan wat jij belangrijk vindt. Dat kan tijdens de visiebijeenkomst van maandag 15 april aanstaande in het clubgebouw van FC Berghuizen. Het begint om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Je kunt je opgeven via info@fcberghuizen.nl.

Laat deze kans niet liggen en praat mee over jouw vereniging.