Vertrouwenspersonen

Binnen FC Berghuizen hebben we twee nieuwe vertrouwenspersonen, te weten Kim Huiskes en Bennie Laarveld. In onderstaande beleidsnotitie geven Kim en Bennie weer wat hun taken zijn en hoe ze te bereiken zijn.

 

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat er vertrouwenspersonen aanwezig zijn, waar je terecht kunt op het moment dat je met vragen zit die je niet gemakkelijk stelt en/of dat je in een situatie terecht bent gekomen die valt onder grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor iedereen die binnen de vereniging actief is (leden, vrijwilligers, trainers, ouders etc.)

Vertrouwenspersonen dienen als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Persoon waar iedereen die binnen de vereniging actief is (leden, vrijwilligers, trainers, ouders, etc) terecht kan voor een vertrouwelijk gesprek over b.v. problemen en klachten bij grensoverschrijdend gedrag. Is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de persoon die het aangaat.

 

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

De taken zijn onder te verdelen in vier hoofdthema’s:

 • Opvang en begeleiding van leden, vrijwilligers, trainers, ouders, etc die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
 • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover naar de persoon kwestie en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
 • Indien noodzakelijk vindt er een terugkoppeling plaats met het contactpersoon van het bestuur die als back-up aanwezig is voor de vertrouwenspersonen. Dit altijd in overleg met de betrokken partij. De anonimiteit/ integriteit blijft gewaarborgd.
 • De vertrouwenspersoon helpt de persoon die het aangaat om te gaan met het ongewenste gedrag. Hij/zij biedt een luisterend oor en kan ook helpen het probleem bespreekbaar te maken binnen de vereniging.

 

Wat mag een vertrouwenspersoon?

 • De taken van de vertrouwenspersoon zijn o.a.: het opvangen, begeleiden en ondersteunen van de persoon die het aangaat, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt. De vertrouwenspersonen gaan bij elke situatie met elkaar in gesprek voor de te volgen route.
 1. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
 2. Hij/zij mag het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij/zij ziet;
 3. De vertrouwenspersoon mag de persoon doorverwijzen naar een andere (externe) vertrouwenspersoon;
 4. Hij/zij heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet hij wel openheid van zaken geven.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van FC Berghuizen?

 • pesten en gepest worden
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen op de juiste plaats is.

 

Samenvattend:

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing. Alles wat wij horen mag niet inhoudelijk gedeeld worden met derden. We hebben bevoegdheid om te melden met een meldcode. Eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid valt onder het bestuur van FC Berghuizen.

We hebben binnen FC Berghuizen twee vertrouwenspersonen. Bewust is gekozen voor een mannelijk en vrouwelijk vertrouwenspersoon. Bennie Laarveld en Kim Huiskes. Je kunt ze bereiken via vertrouwenspersoon@fcberghuizen.nl