Van het hoofdbestuur – Q2 2024

Nieuwe kleedkamers

De vaart zit er goed in, de eerste fase wordt binnenkort afgerond. Fase 1, (6 nieuwe kleedkamers) wordt op 1 augustus opgeleverd. Dat betekent dat we vanaf de start van het nieuwe seizoen van deze kleedkamers gebruik kunnen maken. Omdat er dan nog volop wordt gewerkt aan fase 2 (entree, toiletgroepen, scheidrechterskleedkamers en materialenberging) zal de toegang tot de nieuwe kleedkamers en de weg naar de velden nog even behelpen zijn. De ingang tot de nieuwe kleedkamers is dan op de zuid- westelijke punt van het gebouw. Deze ingang is te bereiken via de “weg naar boven”, langs het gebouw van de Reisduif. De kortste weg om vanuit de kleedkamers naar de velden te kunnen is dan over het pupillenveld via de toegangspoortjes in de omheining van dat veld. Tijdens de bouw van fase 2 blijft er een versmald toegangspad vanaf de kassa naar de hoofdingang van het clubgebouw.

 

Materialenopslag

Omdat bij aanvang van het seizoen de nieuwe materialenberging nog niet klaar is worden alle materialen, dus ook alle trainingsballen, tijdelijk ondergebracht in de berging/kelder onder de kleedkamers. De toegangsdeur tot deze kelder bevindt zich aan de “weg naar boven”. Alle ballen zullen worden opgeslagen in nieuwe ballenlockers, die op 2 augustus in de kelder zullen worden geplaatst. Als de materialenberging in fase 2 klaars is zullen lockers en ballen worden overgeplaatst naar deze nieuwe berging.

 

Striekhok

Naast de bouw van nieuwe kleedkamers staan er ook nog meerdere andere investeringen op de rol zoals, aanleg terras, opknappen striekhok, vernieuwde bovenverdieping, verfrissende entree en facelift van de gevel van het clubgebouw. Daarnaast zal ook de kassa bij de entree worden verwijderd.
Als eerste zal het striekhok worden aangepakt; nieuwe kozijnen, nieuw plafond, nieuwe vloer en schilderen en sausen. De planning is dat hier direct na de bouwvakvakantie mee wordt begonnen.
Voor de overige investeringen moet nog een planning worden gemaakt.

 

Veld 4

Een veel gebruikt woord het afgelopen seizoen was het woord “afgelast”. En dat was zeker voor veld 4 van toepassing. Met name de strook tussen de zuidelijke zijlijn en het zestienmeter gebied was altijd drassig, met als gevolg dat het veld vaak niet gebruikt kon worden. Met de gemeente is nu afgesproken dat in dit gedeelte van veld 4 nieuwe drainage zal worden aangebracht. Hierdoor ontstaat er ook voor dit gedeelte van het veld een optimale afwatering, zodat ook veld 4 het komende seizoen volop gebruikt kan worden.

 

FC Twente

Het afgelopen seizoen hebben het MO-16 team en het beloftenteam van FC Twente voor hun trainingen en thuiswedstrijden gebruik gemaakt van ons sportcomplex. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten. Onlangs hebben we deze overeenkomst geëvalueerd en afgesproken dat, in ieder geval ook het komende seizoen (24-25), FC Twente gebruik zal blijven maken van ons sportcomplex.

 

Rookbeleid

Waar we ook mee zijn begonnen zijn de eerste stappen om te komen tot een geheel rookvrij sportcomplex. Vanaf 2025 is het wettelijk verplicht dat alle sportaccommodaties rookvrij moeten zijn. Als FC Berghuizen hebben we besloten om vanaf 1 december van dit jaar ons sportcomplex rookvrij te maken. Vanaf dat moment mag er op het gehele sportcomplex, evenals bij de toegang tot het sportcomplex, niet meer worden gerookt.

Wat we nu helaas nog vaak zien is dat rokers precies bij de ingang van ons clubgebouw gaan staan om hun sigaretje te roken. Dat is voor veel personen de het clubgebouw betreden of verlaten storend en hinderlijk. En dan hebben we het nog niet over de vele peuken die daar op de grond worden gegooid.

Het verzoek is dan ook, zolang er nog gerookt mag worden, om niet bij de ingang van het clubgebouw te gaan staan om te roken.

Hoofdbestuur FC Berghuizen

Wim Olde Kalter

Voorzitter