Van het hoofdbestuur – Q1 2024

We zijn begonnen …….. 

 

Als je nu als bezoeker de parkeerplaats van ons sportcomplex oprijdt, krijg je niet meteen de indruk van een sportcomplex dat er netjes bij ligt; veel bouwhekken, overal rijplaten, kleedkamers moeilijker te bereiken en het parkeren van de fietsen is lastiger. Het ziet er nogal chaotisch uit en daar zijn we als vereniging eigenlijk heel erg blij mee, want dat betekent dat de bouw van de zes nieuwe kleedkamers is begonnen.    

 

Kleedkamers 

In de eerste week van dit jaar is aannemer Meijer – Oude Lashof uit Ootmarsum met de bouw gestart. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens, nieuwe kleedkamers en uitbreiding van vier naar zes, in vervulling. Zoals bekend wordt de nieuwbouw in twee fases uitgevoerd. Allereerst worden de zes nieuwe kleedkamers gebouwd. Tijdens deze periode kunnen we gebruik blijven maken van de huidige kleedkamers. Na de Zomerfeesten zal er worden gestart met de sloop van de huidige kleedkamers en zullen aan de nieuwe kleedkamers de toiletgroepen, twee scheidsrechters kleedkamers en de materialenberging worden gebouwd. Bij aanvang van het seizoen 24-25 kunnen we dan gebruik gaan maken van de nieuwe kleedkamers. De gemaakte planning betekent dat we tijdens de bouw altijd de beschikking hebben over kleedkamers en dus wat dat betreft niet hoeven uit te wijken.

 

Fietsenstalling 

Gedurende de bouw kunnen we geen gebruik maken van onze fietsenstalling omdat deze ruimte door de aannemer gebruikt wordt voor o.a. opslag van materialen. Dat betekent dat de fietsen gedurende de bouwperiode op een andere plek moeten worden neergezet. Hiervoor moet het voetpad vanaf de ingang naar de tennis, richting onze kassa worden gebruikt. Het is de bedoeling dat er dan fietsen aan zowel de linkerkant als aan de rechterkant van het voetpad, haaks op het hekwerk, geplaatst gaan worden, zodat er nog een pad overblijft om tussendoor te kunnen lopen. Ook zijn er op de grasstrook tussen de parkeerplaatsen enkele voorzieningen getroffen waar fietsen kunnen worden geplaatst. Laten we er vooral voor waken dat er geen fietsen voor de ingang worden geplaatst, want deze toegang moet vrij blijven, mede ook voor een eventuele ambulance om zo veld twee te kunnen bereiken.

 

Overlast

Het is niet te vermijden dat we gedurende de bouw enige overlast van de bouwwerkzaamheden zullen ondervinden. In overleg met de aannemer proberen we deze zoveel mogelijk te beperken. Met ieders medewerking (leden, vrijwilligers en ouders) moet dat zeker lukken. Het vooruitzicht is immers dat we vanaf november 2024 beschikken over een fantastisch nieuw kleedgebouw.

 

Terras

Aansluitend aan de realisatie van het nieuwe kleedgebouw zal er worden getart met het opknappen en vergroten van het terras. Inmiddels is hiervoor een eerste ontwerp gemaakt. Dat ontwerp, inclusief kostenplaatje, willen we graag aan de leden en vrijwilligers voorleggen. Hiervoor wordt er een informatieavond georganiseerd in ons clubgebouw op maandag 11 maart, aanvang 20.30 uur. Vanaf 20.15 uur staan koffie en thee klaar.      

Toon je betrokkenheid en kom naar de informatieavond.

 

Rookbeleid

Waar we ook mee zijn begonnen zijn de eerste stappen om te komen tot een geheel rookvrij sportcomplex. Vanaf 2025 is het wettelijk verplicht dat alle sportaccommodaties rookvrij moeten zijn. Als FC Berghuizen hebben we besloten om vanaf november van dit jaar ons sportcomplex rookvrij te maken. Vanaf dat moment mag er op het gehele sportcomplex, evenals bij de toegang tot het sportcomplex, niet meer worden gerookt.  

Wat we nu helaas nog vaak zien is dat rokers precies bij de ingang van ons clubgebouw gaan staan om hun sigaretje te roken. Dat is voor veel personen de het clubgebouw betreden of verlaten storend en hinderlijk. En dan hebben we het nog niet over de vele peuken die daar op de grond worden gegooid.    

Het verzoek is dan ook om niet bij de ingang van het clubgebouw te gaan staan om te roken.  

 

Afgelast

Als er één woord is dat we de afgelopen periode heel vaak en eigenlijk veel te vaak hebben gelezen en gehoord is het wel het woord “afgelast”. De weersomstandigheden, eerste de vele regen en toen de sneeuw en de vorst, maakten het onmogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen. Laten we hopen dat we de rest van het seizoen dat vervelende woord niet meer hoeven te horen. Namens het bestuur succes met de rest van de competitie en vooral veel voetbalplezier toegewenst.

 

 

Vanaf 1 april inning contributie per maand 

We hopen dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt en dat jullie genieten van het voetbalseizoen tot dusver. We hebben een belangrijke mededeling betreffende de contributie-inning die we graag met jullie willen delen. 

Met ingang van 1 april 2024 zullen we overgaan naar maandelijkse afschrijvingen van de contributie, in plaats van het huidige kwartaalsysteem. Deze verandering is ingevoerd met het welzijn van al onze leden in gedachten, zowel spelende als niet-spelende. 

We begrijpen dat het soms een uitdaging kan zijn om een groter bedrag in één keer te betalen. Door over te stappen op maandelijkse afschrijvingen willen we deze last verlichten en zorgen voor een gelijkmatigere spreiding van de financiële verplichtingen gedurende het jaar. 

Deze aanpassing stelt onze leden in staat om meer flexibiliteit te ervaren in hun budgettering en maakt het eenvoudiger voor iedereen om actief betrokken te blijven bij onze prachtige voetbalvereniging. We hopen op jullie begrip en kijken uit naar een voortzetting van een succesvol en sportief seizoen bij FC Berghuizen. 

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur van FC Berghuizen