Kledinglijn jeugdafdeling FC Berghuizen

Overeenkomst

Medio november 2021 zijn FC Berghuizen en Mensink Schoenen en Sport een overeenkomst aangegaan voor het leveren van JAKO- sportkleding. Dit bevordert de uitstraling, representativiteit en herkenning van de jeugdteams van FC Berghuizen en heeft als positief gevolg dat er geen onderscheid meer plaatsvindt tussen de diverse jeugdteams. Alle teams voetballen en presenteren zich namelijk in hetzelfde tenue.

 

Wat is er nu officieel geregeld?

Ieder jeugdlid ontvangt aan het begin van elk seizoen via zijn team een wedstrijdtenue. Naast het tenue krijgt ieder team de beschikking over noodzakelijk geachte kleding en/of materialen. Het noodzakelijkheidscriterium wordt vastgesteld door het jeugdbestuur en kan per team verschillen.

 

Sponsorcommissie

Indien een elftal extra wensen heeft, welke bekostigd zou kunnen worden door een zelfstandig gevonden sponsor, dan kan het elftal of de sponsor zich wenden tot de sponsorcommissie. Deze commissie gaat over de inkoop van alle kleding en materialen, welke vallen onder de overeenkomst tussen FC Berghuizen en Mensink. Ook deze, door een sponsor beschikbaar gestelde kleding en materialen aan FC Berghuizen, vallen onder de overeenkomst met de firma Mensink en moeten dus daar gekocht worden. Ook alle trainingsmaterialen, wedstrijd- en trainingsballen vallen hieronder. Uitgesloten zijn: doelen, doeltjes en doelnetten.

Contactpersoon sponsorcommissie: Rudie Teunissen, e-mail: sponsoring@fcberghuizen.nl

 

Kledingcommissie

De operationele uitgifte en beheer van de kleding valt onder de kledingcommissie.
Om het beheer goed te kunnen doen is er een kledingreglement opgesteld waaraan de jeugdteams en spelers individueel zich moeten houden. De kleding blijft eigendom van de club. Ieder team krijgt een team-tas met voldoende clubtenues in bruikleen.

 

Uitgifte kleding

Voorafgaand aan elk nieuw seizoen zal de kleding worden uitgedeeld door de kledingcommissie. Een tenue bestaat uit: korte broek, shirt met lange mouwen, kousen en een keeperstenue. De teamleider tekent op een uitgifteformulier voor ontvangst van de tenues van zijn/haar team en zorgt ervoor dat elk teamlid een tenue krijgt. Naast de geleverde aantallen tenues, staan ook de vervangingskosten (zie ook prijstabel) en ook de betreffende contactpersoon van de kledingcommissie vermeld. Bij de uitgifte zal er ook een wasvoorschrift worden uitgereikt.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de kleding?

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn of haar tenue. Je wast dus je eigen tenue. De kleding dient zorgvuldig behandelt te worden volgens het wasvoorschrift. Mocht een team ervoor kiezen om als team om de beurt te wassen, dan zijn ze ook samen verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte kleding. De kosten voor vervanging zullen dan voor het gehele team zijn. Voor verzoek tot vervanging graag contact opnemen met de desbetreffende persoon van de kledingcommissie via de mail: kledingcommissie@fcberghuizen.nl

 

Inleveren en controle kleding

Aan het eind van het seizoen dient de leider van het team ervoor te zorgen dat de wedstrijdkleding, zoals is vermeld op het uitgifteformulier, schoon en onbeschadigd wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. Ontbrekende of buitensporig beschadigde kleding wordt in rekening gebracht bij het desbetreffende jeugdlid/team.

De kledingcommissie controleert aan het eind van elk seizoen hoe de staat van de diverse kledingstukken is en bepaalt welke sportkleding vervangen dient te worden.

Leden kledingcommissie

De commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Maike Velthuis – Voorzitter
Cesarine Rudolf – penningmeester
Debby Beld – Meisjes tot 12 jaar
Janine Egberink – Jongens en gemengd tot 12 jaar
Judith Waleczek – Meisjes vanaf 12 jaar
Diane Verwoert – Jongens vanaf 12 jaar
Lotte Diepenmaat – afgevaardigde jeugdbestuur
Rudie Teunissen – afgevaardigde sponsorcommissie