In memoriam Josef Kruthoff

Josef een clubman in hart en nieren. Dagelijks te vinden op ons sportpark. Aandachtig toeschouwer bij trainingen en wedstrijden. Supporter van ons eerste elftal, zowel thuis als uit. Josef kende iedereen, elke senior elke jeugdspeler Iedereen kende Josef.

Op 15 jarige leeftijd werd Josef lid van FC Berghuizen, samen met zijn vriend uit de Fleerderhoek Herman Lentfert. Josef werd keeper. Eerst in de jeugd, daarna in de senioren. Doelman van het roemruchte vierde elftal. Zijn teamgenoot John Roord omschreef Josef in het jubileumboek 40 jaar FC Berghuizen als volgt: In het eerste jaar leidden we een veel miskend talent op als doelwachter: Josef Kruthoff, “Oorspronkelijk was Hare Majesteit slechts bereid hem eens per zes weken de verdediging van het vaderland te laten verruilen voor die van ons doel, maar allengs nam hij een vaste plaats in tussen de palen. Stoïcijns en beheerst bewaakte hij het doel. Zijn kreten “rustig” en “geen paniek”  werden gevolgd door het ons alras vertrouwde geluid van bal tegen hout of net”. De grote kracht van Josef lag niet in het verdedigen van een doel. Josef had andere capaciteiten. Hij was een leider. Vele spelers, jeugd en senioren bewaren fijne herinneringen aan het leiderschap van Josef. Josef had het vermogen om “zijn” spelers iets mee te geven.

Niet alleen op voetbalgebied. Josef leerde hen ook wat het betekent om in een team te spelen, met elkaar. Josef leerde hen discipline.

Josef heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor FC Berghuizen. In 1987 ontving hij hiervoor de NKS bondsspeld en in 2015 werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot Lid van Verdienste van FC Berghuizen.

Het overlijden van Josef is een groot verlies voor FC Berghuizen.Wij zullen Josef Kruthoff altijd met respect blijven gedenken

FC Berghuizen is veel dank verschuldigd aan Josef Kruthoff