Evenementen – Q1 2024

FC Berghuizen staat gelijk aan voetballen. Da’s logisch! Maar FC Berghuizen staat ook gelijk aan meer! Naast het mogelijk maken dat er op de velden gevoetbald kan worden levert de club een grotere waarde voor de spelende maar ook niet spelende leden. En voor anderen buiten de club. Hoe dan? En waarom dan?
Dat zit zo:
Een bloeiende vereniging zorgt voor verbinding en saamhorigheid in de omgeving/wijk waar de vereniging zich in bevindt. En dat vinden we belangrijk. Want het geldt ook andersom, Als er goede betrokkenheid is met de omgeving dan heeft dat ook weer een positief effect voor de vereniging.
Het is daarom ook logisch dat het voor FC Berghuizen van belang is om zowel binnen de vereniging, met elkaar, als ook met de omgeving er omheen in goede verbinding te zijn en te werken aan saamhorigheid.
Dat klinkt best zwaar, maar dat is het uiteindelijk helemaal niet als je inzoomt op wat daarvoor nodig is. Dat is namelijk reuring, ontmoeten, elkaar leren kennen, leuke ervaringen opdoen en samen herinneringen maken. En als we daar dan weer invulling aan geven dan hebben we het uiteraard over de teams op het veld, maar ook over alle activiteiten en evenementen die georganiseerd worden en waar spelers, vrijwilligers en ook mensen buiten de vereniging met elkaar in verbinding zijn en plezier maken.
In 2024 gaan we hier wat meer en vooral bewuste aandacht aan besteden. We gaan kijken wat we allemaal al doen (en dat is heel veel!), we gaan kijken hoe onze activiteiten bijdragen aan de visie van de vereniging en we gaan kijken of we ook voor iedereen de juiste activiteiten hebben. Zodat FC Berghuizen zowel op sportief maar ook op sociaal gebied een topclub blijft!
Ben jij betrokken bij een activiteit, dan kun je dus in de komende periode benaderd worden om samen ‘jouw’ activiteit eens te bespreken. Heb je naar aanleiding van dit stukje tekst vragen of heb je ideeën? Stuur dan een mail aan evenementen@fcberghuizen.nl