Clubgebouw gaat weer open

Na een lange periode van beperkingen vanwege het coronavirus, komen we nu in een periode met een groot aantal versoepelingen waardoor we weer kunnen genieten van onze voetbalsport; we mogen weer voetballen, kunnen weer gebruik maken van de kleedkamers en douches en ………

ONS CLUBGEBOUW MAG WEER OPEN.

Hierbij moeten we ons wel houden aan een aantal afspraken en regels zoals die ons door de overheid zijn opgelegd. Overtredingen kunnen boetes voor bezoekers en vereniging tot gevolg hebben. Zover willen we het natuurlijk niet laten komen.

Hieronder staan de belangrijkste regels weergegeven waar we ons aan moeten houden als vanaf 18 augustus sportcomplex en clubgebouw weer open zijn:

 • Bij klachten van jezelf of van één van je huisgenoten blijf je thuis
 • De 1,5 meter maatregel voor personen vanaf 18 jaar blijft gehandhaafd; voor toeschouwers langs het veld, in de kleedkamers, onder de douche, maar ook in het clubgebouw en op het terras
 • Ouders zijn weer welkom langs de lijn; ook hier blijft de 1,5 meter maatregel van kracht
 • De inrichting van het clubgebouw hebben we aangepast aan de 1,5 meter maatregel
 • Voor clubgebouw en terras gelden dat er alleen zitplaatsen zijn, dus geen staanplaatsen
 • Om zoveel mogelijk zitplaatsen te creëren zal het terras worden uitgebreid en kan er ook van de multifunctionele ruimte boven gebruik worden gemaakt
 • Bij binnenkomst in clubgebouw eerst de handen desinfecteren
 • We komen via de normale ingang naar binnen, maar er zijn twee aparte uitgangen aangegeven waardoor we weer naar buiten gaan
 • Bestellingen kunnen aan de bar worden opgehaald; lege glazen, flesjes e.d. zelf terugbrengen naar de bar
 • Maximaal 2 personen tegelijk in de toiletgroep
 • Houd je aan de aanwijzingen en looproutes die d.m.v. posters, pijlen enz. staan aangegeven
 • Het verdient voorkeur om met de pin te betalen

Als bestuur doen we hierbij een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid, zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt, om zich te houden aan de geldende afspraken. Samen kunnen we, door ons aan de regels te houden, ervoor zorgen dat we weer trainingen en wedstrijden kunnen bezoeken en na training en wedstrijd ons drankje kunnen nuttigen en kunnen genieten van de bekende gezelligheid in ons clubgebouw.

We rekenen op jullie

Hoofdbestuur FC Berghuizen