Bouw nieuwe kleedkamers van start

In week 51, vanaf maandag 18 december, begint aannemer Meijer – Oude Lashof uit Ootmarsum met de voorbereidingen voor de bouw van 6 nieuwe kleedkamers. Allereerst zal de aannemer in de laatste weken van 2023 beginnen met het plaatsen van de noodzakelijke containers, het realiseren van een goede kraanopstelling, het plaatsen van de benodigde hekken en het inrichten van een opslagplaats voor materialen.

 

Fietsenstalling tijdelijk op andere plek

Voor de opslag van materialen en het plaatsen van de containers zal de huidige fietsenstalling worden gebruikt. Dat betekent dat de fietsen gedurende de bouwperiode op een andere plek moeten worden neergezet. Hiervoor zal het voetpad vanaf de ingang naar de tennis, richting onze kassa worden gebruikt (zie bijgevoegde foto). De aannemer zal hiervoor hekken langs beide zijden van het voetpad gaan plaatsen.Het is de bedoeling dat er dan fietsen aan zowel de linkerkant als aan de rechterkant van het voetpad, haaks op het hekwerk, geplaatst gaan worden, zodat er nog een pad overblijft om tussendoor te kunnen lopen.

 

Overlast

Het is niet te vermijden dat we gedurende de bouw enige overlast van de bouwwerkzaamheden zullen ondervinden. In overleg met de aannemer proberen we deze zoveel mogelijk te beperken. Met ieders medewerking (leden, vrijwilligers en ouders) moet dat zeker lukken. Het vooruitzicht is immers dat we vanaf november 2024 beschikken over een fantastisch nieuw kleedgebouw.