AB4support verlengt hoofdsponsorschap vrouwen 1

Zowel AB4 support als FC Berghuizen zijn steeds op zoek naar verbeteringen, met als doel je steeds verder te ontwikkelen. De slogan die AB4support hanteert is dan ook niet voor niets: “uw zaken, mijn zorg” / “waar je talenten en de behoeften van de klant elkaar kruisen, daar ligt je roeping”. Blijvend de behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen volgen en daar je toekomst, je beleid op afstemmen. Als vereniging zijn we blij dat zo’n vooruitstrevend bedrijf zich aan onze vereniging wil verbinden en daarmee ook duidelijk blijk geeft van haar maatschappelijke betrokkenheid.

Vrouwen 1 had het wat sponsoring betreft de laatste jaren meer dan perfect voor elkaar. AB4support, zeg maar Antoinette, heeft er de afgelopen 9 jaar voor gezorgd dat de uitstraling van vrouwen 1 steeds optimaal was en ze deed zelfs meer dan dat. De kwaliteit en het maatwerk die ze steeds met haar bedrijf levert, toonde ze ook in haar sponsorschap van het vrouwen 1 team van FC Berghuizen. We zijn dan ook heel erg blij dat AB4support / Antoinette ook de komende 3 jaar hoofdsponsor van ons vrouwen1 team wil zijn. Op zondag 27 maart is de sponsorovereenkomst door beide partijen ondertekend.

Hoofdbestuur FC Berghuizen