Aanleg verlichting veld 3 gestart

Vorige week zijn op ons sportcomplex de eerste werkzaamheden uitgevoerd om veld 3 te voorzien van veldverlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Sportverlichting.com. Het gaat om het plaatsen van 6 masten met Lumosa LED verlichting. Allereerst is begonnen met de graafwerkzaamheden t.b.v. de grondkabel. Vervolgens zullen de 6 masten worden geplaatst. Omdat door vertraging in de levering van de lichtmasten de oplevering later zal zijn dan gepland, zal de verlichting branden tussen 29 oktober en uiterlijk 4 november.

Rabobank
Voor een bijdrage in de financiering  hebben we het Coöperatiefonds van de Rabobank aangeschreven en zij hebben ons € 5000,- toegezegd. Als motivatie geven zij het volgende aan: “De commissie is blij dat aan FC Berghuizen een donatie is toegewezen van € 5.000,- (incl. btw) t.b.v. aanleg LED verlichting veld 3. De commissie vindt de aanleg van LED verlichting belangrijk voor de club en duurzaam voor de omgeving.”
Daarnaast zullen dit jaar ook de inkomsten van de actie Rabo Clubsupport voor de aanleg van de verlichting worden gebruikt. Een  prima reden dus voor alle leden en ouders van onze jeugdleden om 2 stemmen op FC Berghuizen uit te brengen. Een andere actie die op dit moment loopt is de Grote Clubactie. Ook de inkomsten van deze actie komen ten goede aan de nieuwe veldverlichting.

Na de realisatie van de verlichting beschikken we over een complete trainingsaccommodatie, zodat alle teams optimaal kunnen trainen. Kijkend naar onze accommodatie blijven er dan nog 2 zaken over die op korte termijn gerealiseerd moeten worden; vervanging kunstgras pupillenveld en renovatie/nieuwbouw en uitbreiding kleedkamers beneden. Over beide zaken zijn we op dit moment in overleg met de gemeente.