Voetbalzaken – Q1 2024

De afdeling voetbalzaken is op dit moment bezig om het technisch beleid van FC Berghuizen te herschrijven. Mede aanleiding voor het herschrijven van het technisch beleid was het onderzoek door de werkgroep vrouwenvoetbal voor anderhalf jaar geleden. De opbrengsten van dat onderzoek zijn o.a. meegenomen in het technisch beleid. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met onze hoofdtrainers van de senioren Rutger Voshaar en Peter Nuchelmans. Dit aangevuld met eigen ervaringen waar we binnen de afd. voetbalzaken mee te maken hebben. 

 

Binnenkort kan het conceptplan worden gepresenteerd aan het bestuur. Na goedkeuring van het concept zal het gedeeld worden binnen de vereniging. Eenieder kan vervolgens reageren op het plan. Goede suggesties zijn welkom en zullen indien relevant verwerkt worden in het conceptplan. Tijdens de visiebijeenkomst op 15 april a.s. zal het beleid dan gepresenteerd worden. Het technisch beleid zal dan zijn intrede doen als voetbalplan FC Berghuizen. We hopen met het voetbalplan FC Berghuizen beleid te hebben neergezet waarin beschreven staat welke doelstellingen we nastreven, welke verwachtingen we hebben en hoe we daarnaar handelen. Zodanig dat het voetbalplan FC Berghuizen voor elke trainer, leider en belanghebbende binnen de vereniging duidelijkheid biedt. 

Wie wil ons helpen, wie wil de voetballende jeugd helpen?  Binnen afd. voetbalzaken zijn we nog steeds onderbezet; met name bij de jongens onder- en bovenbouw en bij de senioren. Heb je affiniteit met een van deze doelgroepen en ambitie om het voetbalgedeelte binnen onze vereniging op een hoger plan te brengen ben je van harte welkom. Een mailtje naar voetbalzaken@fcberghuizen.nl volstaat!