UTC  seigerwonen rabobank kip installatiebedrijf

Home Activiteiten Jaarvergadering

Jaarvergadering

Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering(jaarvergadering) worden gehouden.
Dag, uur en plaats worden door het bestuur vastgesteld.
De leden worden door de secretaris schriftelijk uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 14 dagen.
De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  • Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  • Jaarverslag van de secretaris;
  • Jaarverslag van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting;
  • Vaststelling van de contributies;
  • Verkiezing bestuursleden;
  • Verkiezing leden kascommissie;
  • Rondvraag.

Laatst aangepast (donderdag 03 november 2016 13:37)

Aanstaande activiteiten
Sportinstuif
Sportinstuif


Elke woensdag
middag
Sportpark
't Venterinck

Kruisjassen
Kruisjassen


14 sept 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


28 sept 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


12 okt 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


26 okt 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


9 nov 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


23 nov 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur