UTC  seigerwonen rabobank kip installatiebedrijf

Home

Henk Bartelink overleden

We wisten al langer dat Henk ernstig ziek was. 
  Het bericht van het overlijden van Henk geeft ons aanleiding om de vele verdiensten die Henk heeft gehad voor FC Berghuizen nog eens voor het voetlicht te plaatsen. 
Henk, geboren in de Lutte, waar hij in de jeugd voetbalde, kwam na zijn trouwen met Annie in Berghuizen wonen. Op 01 augustus 1963 werd hij lid van FC Berghuizen. 
Het was voor mij een genoegen om vanaf die tijd Henk te leren kennen. Vele uren hebben we samen gesproken over het wel en wee van onze FC Berghuizen. Ik heb veel geleerd van Henk.   Niet lang nadat hij lid werd, werd hij in 1965 leider van de Groenlinkjes. En juist deze periode bij de Groenlinkjes heeft Henk altijd als zijn mooiste tijd bij FC Berghuizen ervaren.   Maar ook zijn grote bestuurlijke kwaliteiten bleven binnen FC Berghuizen niet onopgemerkt. Hij werd in 1969 lid van het hoofdbestuur met als functie, 2e secretaris.  Ik herinner me de bestuurscrisis in 1970, waarin een groot aantal bestuursleden opstapten. Dagen hebben we bij Henk thuis de mogelijkheden onderzocht om tot een nieuw bestuur te komen. En dat lukte. Herman Fellinger werd voorzitter en Henk werd secretaris. 
De functie van secretaris heeft Henk ruim 12 jaar vervuld. Op de hem eigen wijze gaf hij invulling aan het secretariaat. Punctueel , de administratie op orde, een goed contact met de KNVB en zusterverengingen. Aanspreekbaar voor alle leden. Als secretaris vormde Henk het hart van de vereniging. 
  Niet verwonderlijk dat toen Fons Gosenshuis in 1981 afscheid nam als voorzitter, de Algemene Vergadering van FC Berghuizen Henk benoemde als zijn opvolger. En in die functie was Henk de bindende factor tussen alle geledingen binnen FC Berghuizen. Hij had oog voor de prestaties van het 1e elftal, maar evenzeer en wellicht nog meer voor de jeugd, terwijl hij de opkomende afdeling van het meisjes- en damesvoetbal zeer ondersteunde. Hij heeft zich met vele anderen ingezet voor de voltooiing van de accommodatie, was betrokken bij de zomerfeesten.
   Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij als dank voor zijn vele verdiensten voor FC Berghuizen benoemd tot erelid.  Nog een aantal jaren heeft Henk samen met Gerald Oude Njhuis en mij, de commissie werving en behoud van vrijwilligerskader gevormd. 
Onze gedachten gaan nu uit naar Annie zijn vrouw die Henk altijd heeft ondersteund. Zonder haar zou het voor Henk niet mogelijk zijn geweest zo veel uren aan zijn geliefde club te besteden.  Groot is het verlies van haar man. De herinneringen aan de inzet van Henk voor FC Berghuizen moge haar tot troost zijn.
  Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen. Een groot verlies is hun met het overlijden van vader en opa ten deel gevallen.  We kunnen vaststellen  dat met het heengaan van Henk ons een meer dan gewaardeerd lid is ontvallen. We zullen de naam Henk Bartelink binnen FC Berghuizen altijd met groot respect uitspreken. De herinnering aan een groot Berghuizenaar zullen we altijd in ere houden. 

  Jan Olde Kalter 
Aanstaande activiteiten
Sportinstuif
Sportinstuif


Elke woensdag
middag
Sportpark
't Venterinck

Kruisjassen
Kruisjassen


14 sept 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


28 sept 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


12 okt 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


26 okt 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


9 nov 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur
Kruisjassen
Kruisjassen


23 nov 2017
Clubgebouw FCB
Aanvang 20.00 uur